Har man arvsrätt efter sina biologiska föräldrar om man är adopterad?

FRÅGA
Hej jag undrar om man har rätt till arvet efter biologiska föräldrar om man är adopterad
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som adopteras anses vara barn till den eller de som har adopterat. Det innebär att ett adopterat barn likställs med biologiska barn till adoptivföräldrarna. De rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör alltså. Det innebär att man vid adoption även förlorar arvsrätten efter dem. Adoptivbarnet ärver alltså enbart av adoptivföräldrarna och deras släktingar.

(Reglerna om detta finns i 4 kap 21 § föräldrabalken och i ärvdabalken).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen,

Maya Waldenström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (794)
2020-03-31 Föräldrar får under sin livstid sälja/ge bort sin egendom
2020-03-29 Villkora testamente
2020-03-27 Vad täcker kyrkoavgiften och begravningsavgiften?
2020-03-12 Förlorar man sin arvsrätt till sina biologiska föräldrar om man adopteras?

Alla besvarade frågor (78678)