Har man arvsrätt efter sina biologiska föräldrar om man är adopterad?

Hej jag undrar om man har rätt till arvet efter biologiska föräldrar om man är adopterad

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som adopteras anses vara barn till den eller de som har adopterat. Det innebär att ett adopterat barn likställs med biologiska barn till adoptivföräldrarna. De rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör alltså. Det innebär att man vid adoption även förlorar arvsrätten efter dem. Adoptivbarnet ärver alltså enbart av adoptivföräldrarna och deras släktingar.

(Reglerna om detta finns i 4 kap 21 § föräldrabalken och i ärvdabalken).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen,

Maya HempelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”