Har jag rätt att köpa en vara för priset på annonsen vid ett tryckfel?

Förra månaden fick min kompis en katalog från ett möbelföretag. Han såg ett skåp som var avbildat i katalogen. Enligt katalogen var priset för detta skåp 600kr. Han kontaktade möbelföretaget per telefon och beställde skåpet. Några dagar senare hämtade han och betalade för skåpet. Vid hemkomsten upptäckte han att kartongen innehöll ett helt annat skåp än det han beställt och betalat för. Han kontaktade då möbelföretaget där man förklarade att det hade blivit ett tryckfel i katalogen och att man inte kunde ge honom det skåp som var avbildat i katalogen eftersom prisskillnaden var för stor. Eftersom han inte ville ha det skåp han fick med sig hem, återlämnade han det och fick pengarna tillbaka.

Sedan yrkade han hos nämnden att han skulle få köpa det i katalogen avbildade skåpet till där angivet pris.

Möbelföretaget bestred yrkandet och anförde att bilden i katalogen på det av min kompis beställda skåpet på grund av ett misstag egentligen föreställer ett dyrare skåp samt att bolaget har reserverat sig för tryckfel i katalogen.

Vem har rätt i det här fallet? Har min kompis rätt att få det dyra skåpet för priset av det billiga eller har företaget rätt att inte behöva ge honom det dyra skåpet för det billiga priset?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du har köpt skåpet för privat bruk och därför blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig. Innan man kan konstatera vilka påföljder man har rätt till måste man först avgöra om varan är att anses som felaktig enligt KKL.

Fel i varan
Det föreligger fel i varan, enligt lagens mening, om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta sig (16 § 3 st. KKL). Du nämner att det var ett annat skåp på bilden i katalogen än det skåpet du fick hem. Det råder ingen tvekan om att du med fog förutsatte annat än det skåpet som du fick levererat till dig eftersom att du utgick från katalogen. Skåpet är felaktigt enligt KKL.

Omleverans
Eftersom att det är fel i varan enligt KKL så aktualiseras påföljder som kan åberopas av köparen. Jag redogör endast i det följande för de påföljder som är av relevans för dig.

Endast om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren så har köparen rätt att kräva att säljaren omlevererar en ny och den rätta varan (26 § 1 st KKL). Som du själv säger så är det stor prisskillnad mellan skåpet som levererades och skåpet i katalogen. Nu vet jag däremot inte hur stor prisskillnaden är men jag utgår från att den är så pass stor att det inte kan anses skäligt att säljaren ska behöva stå för den kostnaden.

Säljaren är inte skyldig att leverera skåpet i katalogen. Det som istället blir aktuellt är att häva hela köpet, vilket ni redan har gjort då skåpet skickades tillbaka och återbetalning genomfördes.

Utbud
Ett anbud som inte riktar sig till en specifik målgrupp kallas för ett utbud. Det kan t.ex. vara fallet när ett företag annonserar varor i reklamblad. Om ett erbjudande däremot endast gäller företagets medlemskunder så är adressaten specificerad och är istället att betraktas som ett anbud. Avtalslagen (AvtL) bestämmelser om bundenhet omfattar endast anbud (1 § 1 st. AvtL). Utbud är således inte bindande för den parten som angiver det.

Det innebär att om möbelföretaget i sin katalog hade ett generellt erbjudande om skåpet så är dem trots det inte bundna av det och måste inte heller avtalsrättsligt sälja just det skåpet för just det priset (CISG Art. 14 (2)).


Hoppas du ficksvar på din fråga, återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Vänligen,

Ikram AsryRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo