FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning03/02/2019

Har jag rätt att få veta om jag blivit polisanmäld?

Hej!

I April 2018, snart ett år sen, blev jag kontaktad av en kvinna som informerade mig om att hon anser sig ha blivit våldtagen av mig, samt att hon polisanmält händelsen. Brottet i sig anser jag INTE att jag utfört.

Har inte hört från varken polis eller annan sen dess. Via vissa kanaler har jag dock fått höra att hon berättar för vissa att hon tycker jag är en våldtäktsman och att hon vill se mig straffad.

Sen dess har jag inte hört någonting från vare sig Polis eller annan. Via bekanta och gemenskaper har jag dock fått höra att hon berättar för vissa att hon tycker jag är en våldtäktsman, och hon vill se mig straffad.

I början av December 2018, blev jag inkallad till mina chefer som informerade mig om att jag blivit polisanmäld. Detta ledde till att jag blev avstängd från mitt arbete. Jag fick inga detaljer öht mer än att en anmälan fanns, ej brottets karaktär, när de fått reda på det, hur osv.

Fick nu veta att arbetsplatsen inte vill associeras med mig på grund av detta. Jag vet inte ens med säkerhet vem som anmält mig. Hur kan jag då anmäla för förtal? Kan jag få bekräftat att det ens finns en anmälan mot mig? Eller måste jag tro på de som säger det? Kommer jag få veta om en förundersökning läggs ner eller startas? Vad kan jag förvänta mig?

Det är otroligt stressande för mig och min flickvän. Jag vill bara att det ska gå över, att folk ska veta att brottet inte är sant, samt att jag kan få uppgörelse genom att anmäla för förtal.

Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den misstänktes rätt att få information om en polisanmälan

När en polisanmälan lämnas in till polisen så är det första som händer att de avgör om det finns anledning att anta att ett brott begåtts. Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, inleds en förundersökning. Du, som misstänkt, är oftast en av de sista som blir förhörd gällande brottet. I samband med förhöret har du rätt att bli underrättad om brottsmisstankarna riktade mot dig, du har då möjlighet att berätta din version av den inträffade händelsen och din inställning till brottsmisstanken.

Du kommer inte att få veta om du är polisanmäld förrän du eventuellt anses vara skäligen misstänkt för brottet och då blir underrättad av polis, detta eftersom att anmälaren skyddas och förblir anonym.

Brottet förtal

Brottet förtal föreligger när någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

I vissa fall kan det vara försvarligt att i viss utsträckning lämna uppgifter som i sig kan utgöra förtal. För att ansvarsfrihet ska gälla krävs att personen som lämnat uppgifterna kan visa att uppgifterna är sanna, eller att det i vart fall funnits skälig grund för dem.

Det finns två sätt att väcka åtal när det gäller förtal, antingen gör man det själv (enskilt åtal) eller så gör åklagaren det (allmänt åtal).

Enskilt åtal

Att väcka åtal vid brottet förtal är något speciellt, då huvudregeln är att varken polis eller åklagare blandar sig i ärendet. Det är istället målsäganden, du som blivit utsatt för brott, som har möjlighet att väcka åtal. Du väcker enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan ska bland annat innehålla en beskrivning av den brottsliga gärningen, vem som är gärningsman och vem som är målsägande.

Det är viktigt att notera att vid enskilt åtal står inte staten för rättegångskostnaderna, vilket är fallet vid ett brottmål där åklagaren väcker åtal, allmänt åtal. Det kan alltså bli höga kostnader för dig som privatperson om du förlorar målet, eftersom du i sådant fall får stå för både dina egna och motpartens rättegångskostnader. För att enklare framföra bra bevisning för att kvinnans agerande utgör förtal bör du söka professionell hjälp av någon som kan företräda dig i domstol.

Allmänt åtal

I vissa undantagsfall kan åklagaren väcka åtal vid förtal, nämligen om det föreligger "särskilda skäl". Särskilda skäl vid förtal kan föreligga om det exempelvis förekommit en stor spridning av uppgifter om att en person ska ha begått mycket allvarliga brott. Det som krävs för att åklagaren ska kunna väcka åtal är att du gör en polisanmälan.

Sammanfattning

Som skäligen misstänkt för ett brott blir du först underrättad om polisanmälan vid ditt första förhör, det innebär att förundersökningen redan startats. Du kommer då även ha möjlighet att få en försvarare som hjälper dig i rättsprocessen. Om förundersökningen läggs ned innan du blivit underrättad om misstanken så kommer inget att hända. Om du anser att kvinnan begått brottet förtal mot dig så har du möjlighet att väcka enskilt åtal, det innebär dock vissa risker då du kan komma att behöva betala rättegångskostnaderna för både dig och motparten själv.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?