Gåva till bröstarvingar - förskott på arv?

2016-06-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej Kan man skydda sig från ett särkullsbarns anspråk genom följande lösning.Bakgrund: 1. 3 st biologiska barn till mamman och pappan som är gifta, ett särkullsbarn till pappan finns från tidigare förhållande.2. Testamente finns mellan makar att ärva varandra med full förfoganderätt.Kan pappan och mamman sälja villan och flytta till hyresrätt samt fördela ut en del av vinstsumman till de tre biologiska barnen som gåva och ej förskott på arv för att minska ned på den del som skall delas lika mellan alla fyra barn (inklusive särkullbarnet) vid bådas bortgång?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Gåva från föräldrar till en bröstarvinge presumeras enligt 6 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken vara förskott på arv. Föräldrarna kan dock bestämma att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv, exempelvis genom att uttrycka en sådan vilja i gåvobrev.

Vid en framtida bouppteckning kan, under vissa omständigheter, de bröstarvingar som fick gåvan bli ersättningsskyldiga för den del av gåvans värde som annars skulle bli arv till särkullbarnet, se 7 kap. 4 § ärvdabalken. Detta är fallet när gåvan är att likställa med ett testamente. Bestämmelsen syftar till att förhindra att arvlåtare undgår laglottsreglerna. Omständigheter som tyder på att gåvan är att likställa med ett testamente är att föräldrarna närmade sig sin bortgång vid gåvan eller att ändamålet med gåvan var att ordna successionen. Andra omständigheter som tyder på att gåvan är att likställa med ett testamente är att gåvan var förknippad med villkor som innebar att givaren kunde behålla nyttan av egendomen.

Det är alltså svårt att ge ett direkt svar på din fråga, eftersom det beror på flera omständigheter vid tidpunkten för gåvan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86502)