Gåva av fastighet, förälder till barn

2016-08-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Min mor vill skanka sin fastighet till mig. Jag har en bror som inte pratat med min mor och far pa 12 ar. Han kom inte till min fars begravning i juni m.m. Kan min mor skriva over huset pa mig med ett gavobrev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga berör gåva av fastighet finns regler om detta i bland annat jordabalkens 4 kapitel, som du hittar här.

Att ge bort en fastighet i gåva går bra, att tänka på är att då det gäller fastigheter finns vissa formkrav som måste uppfyllas, JB 4kap, JB 4:29. Dessa formkrav innebär bland annat att ett skriftligt gåvobrev måste upprättas samt att både din mor och du måste skriva under, JB 4:29 samt 4:1. Att tänka på då fastighet byter ägare är att man måste söka lagfart inom tre månader, vidare information om detta kan du få via lantmäteriet som du hittar här.

Ytterligare en sak att tänka på då din mor vill ge fastigheten i gåva till dig men inte till din bror är att gåvor som huvudregel räknas som förskott på arv då det rör sig om gåvor till barn, Ärvdabalken 6:1. Detta innebär att den fastighet som du får i gåva kommer att räknas som en del av ditt framtida arv om inte annat anges. Vill man inte att gåvan ska ses som en del av framtida arv måste den viljan uttryckas, det går då bra att i gåvobrevet ange att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Vidare finns en regel om så kallad förstärkt laglott som innebär att gåvan trots allt ska avräknas på framtida arv men den gäller i situationer då gåvan är att likställa med testamente, tex då gåvan ges i nära samband med givarens död, ÄB 7:4. Utifrån hur jag förstår er situation bör dock inte denna bestämmelse bli aktuell.

Att skriva ett juridiskt korrekt gåvobrev kan du få hjälp med via vår avtalstjänst som du hittar här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86427)