Gåva av fast egendom med nyttjanderättsvillkor

2019-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hejsan. Jag har en granne som vill ge mig sin fastighet med tomt men han vill bo kvar tills han dör. Nu till frågan hur ska jag gå till väga för att allt ska gå rätt till? Vad är viktigt att tänka på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om att du ska få både fastigheten och tomten som fastigheten står på innebär det att det här kommer att ses som fast egendom enligt 1 kap. 1 § jordabalken (JB). Anledningen att det är viktigt att kategorisera gåvan som fast egendom är på grund av att då fast egendom ska givas bort tillkommer formkrav på vad ett gåvobrev ska innehålla. I 4 kap. 1 § JB framgår vilka formkrav som ska vara uppfyllda vid försäljning av fast egendom, genom 4 kap. 29 § JBframgår att vad som sägs om köp i kapitlet dessutom gäller för gåva.

Formkrav

I 4 kap. 1 § JBframgår därför att för gåvan ska vara giltig krävs det att överlåtelsen är skriftlig, ni måste alltså skriva ett gåvobrev som ska skrivas under av er båda. Dessutom ska det finnas med en överlåtelseförklaring där gåvogivaren (din granne) framför att det är hans vilja att ge bort sin fastighet till dig.

Bo kvar i fastigheten

I gåvobrevet kan ni också skriva med ett villkor att din granne ska ha nyttjanderätt till fastighet framtill sin död. Enda problemet som kan uppstå vid ett sådant nyttjanderättsvillkor är att gåvan kan likställas med testamente och det därför kan uppkomma problem om din granne skulle ha bröstarvingar. Kommer här inte gå djupare in på det där.

Lagfart

För att gåvan ska bli giltig mot gåvogivarens borgenärer krävs att du ansöker om lagfart efter att gåvobrevet har upprättats, vilket följer av 20 kap. 1 § JB, och det här ska göras inom 3 månader från det att gåvobrevet upprättades, 20 kap. 2 § JB. Allt det här och mycket till om lagfart går att hitta på Lantmäteriets hemsida.

Slutord

Mitt tips till dig i det här läget skulle vara att anlita en jurist, vilket du kan göra här: http://lawline.se/boka. Detta för att när det handlar om gåvor av fast egendom med nyttjanderättsvillkor finns det många fler problem som kan uppstå än de få jag nämnt kring hur det ska gå till.

Hoppas du fick lite vägledning!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1889)
2019-11-22 Hyresvärds rätt att tillträda hyresgästs bostad
2019-11-19 Gåvoöverlåtelse av fastighet med hembudsklausul
2019-11-03 Krav på att en tomt ska hållas i vårdat skick - Måste en fastighetsägare räfsa upp löv som ligger på tomten?
2019-10-30 Gåva av fast egendom - bindande?

Alla besvarade frågor (74755)