Går det att få skadestånd efter att ha suttit oskyldigt anhållen?

FRÅGA
Hej!Jag blev under tre dagar frihetsberövad av polisen, anklagad för misshandel och olaga hot. Jag dömdes i tingsrätten för ringa misshandel, men friades angående olaga hot. Går det att få skadestånd av Justitiekanslern för frihetsberövandet, utgifter samt inkomstbortfall med anledning av detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ur något avseende ska utveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstro@hotmail.com.

Den som blivit frihetsberövad och senare släppt/frikänd har, precis som du är inne på, möjlighet att via Justitiekanslern (JK) ansöka om skadestånd från staten. Det är även möjligt att gå direkt till tingsrätten med en stämningsansökan men eftersom en JK-ansökan inte medför några ekonomiska risker (d.v.s. rättegångskostnadsansvar) är det helt klart bäst att börja i den änden.

Eventuell ersättning utgår med stöd av lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Enligt 2 § i denna lag föreligger rätt till ersättning då någon suttit häktad och antingen blivit släppt eller helt/delvis friad vid den efterföljande domstolsprövningen. Grundförutsättningen är att frihetsberövandet inte hade ägt rum om misstanken varit "korrekt" från början. Av samma paragraf framgår att även den som suttit anhållen i minst 24 timmar har rätt till skadestånd på samma grunder som en häktad person.

Givet det du berättat bedömer jag det som ytterst sannolikt att åklagarens anhållningsbeslut inte hade kommit till stånd om du från början bara varit misstänkt för det brott du sedermera dömdes för, d.v.s. ringa misshandel. Om misstanken rört det, förhållandevis blygsamma, brottet hade du troligen släppts direkt efter förhör och fått invänta åtalet hemmavid. Följaktligen anser jag, mot bakgrund av den knapphändiga information jag har tillgång till, att du har rätt till ersättning. Ersättning lämnas för utgifter, förlorad arbetsinkomst och personligt lidande (7 § i ovannämnda lag). Således ska du få kompensation för dina faktiska förluster till följd av frihetsberövandet, samt s.k. "ideell ersättning" för den integritetskränkning det innebär att sitta oskyldigt inlåst. JK:s standardbelopp avseende detta uppgår till ca. 1000 kr/dygn.

Sammanfattningsvis uppfattar jag att du har rätt till skadestånd och rekommenderar att du skickar in en ansökan till JK (ansökningsblanketten hittar du här).

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (97536)