Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?

FRÅGA
Hir lång tid efter kan man söka ersättning vid oskyldigt frihetsberövande?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning vid frihetsberövanden regleras i Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. I lagen finns dock inga bestämmelser om preskriptionstid, det finns alltså inte någon regel som anger inom vilken tid den som varit frihetsberövad måste ansöka om ersättning för att ha rätt till sådan. Istället gäller normal preskriptionstid, vilket regleras i Preskriptionslag (1981:130). I lagen framgår det att normal preskriptionstid är 10 år (2 § första stycket Preskriptionslag). Preskriptionstiden börjar löpa den dag du blir frihetsberövad. Detta framgår av Högsta Domstolens dom NJA 2018 s. 793.

Om man vill ha ersättning för all den tid man suttit oskyldigt frihetsberövad måste man alltså ansöka om ersättning inom 10 år räknat från den första dagen som man blev frihetsberövad.

Mer information om ersättning vid frihetsberövande finns på Justitiekanslerns hemsida där det bland annat går att ladda ner en ansökningsblankett för att få ersättning.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitiekanslern (JK) (28)
2021-08-18 Hur får man upprättelse när man suttit oskyldigt anhållen?
2021-06-30 Rätt till ersättning på grund av häktning?
2020-12-03 Hur lång är preskriptionstiden för ansökan om ersättning vid frihetsberövande?
2020-12-02 För hur lång tid tillbaka kan man anmäla till justitiekanslern?

Alla besvarade frågor (95675)