Gallring vid snatteri

FRÅGA
Hej! Jag har blivit tagen och erkänt mitt brott då jag snattat varor i butik. Inte av större värde (ca 100-150 kr). Det har hänt flera gånger dock, pga återfall av dåligt beteende. Det sägs att snatteri skall gallras efter fem år, men i mitt belastningsregister står mina brott och domar kvar från 2010. Hur kommer det sig?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline!

Regler för gallring vid brott finns i lagen om belastningsregister (se här). För böter gallras brott 5 år efter dom och för villkorlig dom/fängelse gäller 10 år efter dom/avtjänat straff enligt 17 § lagen om belastningsregister. Eftersom snatteri både kan ge böter och villkorlig dom/fängelse enligt 8 kap. 2 § brottsbalken, kan jag inte med säkerhet säga gallringstiden för dina brott eftersom jag inte vet vilka typer av påföljder du fått. Enligt Brottsförebygganderådet (se här) är emellertid böter genom dom en av de vanligaste påföljderna. Dessa böter kan ges i olika former. Om en person blir dömd att betala penningböter ska denne betala en fast summa medan om personen döms för dagsböter ska den betala en summa i ett bestämt antal dagar.

Om det är så att du endast har fått påföljden böter (penningböter eller dagsböter) ska brottet gallras efter 5 år, se ovan. Det finns emellertid en regel som säger att om du begår ett nytt brott under dessa 5 år så kommer det gamla brottet inte gallras utan det står kvar tills det nya brottet gallras, se 18 § lagen om belastningsregister. Notera att detta inte gäller om det nya brottet ger penningböter.

Exempel 1 (när det gamla brottet inte gallras)
År 2010 blir Kalle dömd för snatteri och får betala penningböter. År 2014 blir han dömd igen för snatteri och får nu istället betala dagsböter. Då kommer inte hans tidigare dom för snatteri inte gallras 2015 utan gallras när det nya brottet ska gallras, alltså vid år 2019.

Exempel 2 (när det gamla brottet gallras)
År 2010 blir Kalle dömd för snatteri och får betala penningböter. År 2014 blir han dömd igen för snatteri och får betala penningböter. Hans gamla brott kommer att gallras 2015 eftersom det nya brottet är penningböter och då gäller inte regeln att det gamla brottet gallras när det nya ska gallras.

Sammanfattning:
Du har helt rätt att snatteri ska gallras efter 5 år. Detta förutsätter dock att påföljden är böter och att inget nytt brott som görs inom denna femårsperiod. Undantag finns om påföljden för det nya brottet är penningböter, då gallras ändå det gamla brottet efter 5 år.

Eftersom jag inte vet exakt vad för typ av påföljd du har fått av dina brott så blir det svårt att svara specifikt i ditt fall. Min gissning är något av de nya brotten har varit en annan påföljd än penningböter och då kommer de gamla brotten hänga med tills det nya brottet gallras.

Om du vill kan du kommentera nedan och skriva vilka påföljder du fått av dessa brott så kan jag återkomma med svar. Annars kan du kontakta polisen på 010-56 33 502, öppet mån-fre 8.00-16.30. Detta nummer ska svara på frågor angående belastningsregistet.

Hoppas detta gav dig klarhet!

Lagen om belastningsregister hittar du här

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (717)
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff
2021-06-29 Belastningsregistret vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (94270)