FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder04/08/2016

Gallring i belastningsregister

Hej. Jag undrar hur länge man ligger kvar i belastnings registret? Jag gjorde mig skyldig till ett brott där jag blev dömd till skyddstillsyn och samhällstjänst på 120 timmar. Hade jag fått fängelse så hade jag 6 månader.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 § 1p. lagen (1998:620) om belastningsregister (LBR) (https://lagen.nu/1998:620#P3S1) ska registret innehålla uppgifter om den som genom dom har ålagts påföljd för brott. Alla som har lagförts för brott ska därför registreras i belastningsregistret, vilket även gäller dig eftersom du har blivit dömd till skyddstillsyn och samhällstjänst.

En uppgift i belastningsregistret ska enligt 16 § 1 p. LBR (https://lagen.nu/1998:620#P16S1) tas bort om en överrätt (t.ex. hovrätten eller Högsta domstolen) genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen. Enligt 17 § 4p. LBR (https://lagen.nu/1998:620#P17S1) ska uppgifter om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet, eller fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten.

Sammanfattningsvis kommer uppgifterna som finns om dig i belastningsregistret att tas bort tio år efter domen eller, om du var under 18 år när brottet/brotten begicks, fem år efter domen.

Jag hoppas att du fick den hjälp du behövde.

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”