Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn

2021-09-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej jag gjorde en dum grej när jag var 16 och blev dömd för misshandel. Påföljden blev böter och samhällstjänst, är idag 25 år gammal och tänkte söka till polisen. Är detta något som kan tas upp/kommer synas under säkerhetsprövningen? Vad jag kan själv kan se när jag begär ett registerutdrag är att uppgifterna ska ha gallrats.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du blev dömd för brottet misshandel när du var 16 år och att du nu undrar om brottet har gallrats ut, vilket har betydelse för dig i ansökningsprocessen till att bli polis.

Vad menas egentligen med att ha en "prick" i belastningsregistret?

När det talas om att ha en prick i brottsregistret så avses att man finns registrerad i belastningsregistret. Här registreras alla domar som en person ådömts. Det framgår även om man mottagit ett strafföreläggande från åklagaren eller en ordningsbot direkt av polisen. Detta innebär alltså att om man blir tilldelad en bot för fortkörning, så är detta således något som kommer att finnas tillgängligt i belastningsregistret. Utöver dessa så registreras även en del andra uppgifter, ex. om en viss person blivit tilldelad ett kontaktförbud. Det kan även förekomma att domar från utlandet registreras i belastningsregistret.

När gallras ett brott?

Detta beror helt enkelt på vilket straff/vilken påföljd man blivit tilldelad. I din bakgrundsinformation anger du att att påföljden blev samhällstjänst. Inom svensk rätt så är samhällstjänst inte en självständig påföljd, vilket innebär att det alltid måste kombineras med villkorlig dom eller skyddstillsyn. En skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras ut tio år efter domen (fem år om man var under 18 då brottet begicks), vilket framgår av 17 § 1 st. 4 p. lag (1998:620) om belastningsregister.

Viktigt att komma ihåg är att om man döms till någon ny påföljd för något nytt brott medan man fortfarande är med i registret, så kommer den gamla anmärkningen/pricken finnas kvar i registret fram tills att den senaste domen gallras ut.

Vilka antagningskrav finns det för att bli polis i Sverige?

För att bli polis så finns det flertal antagningskrav. Sökanden ska vara svensk medborgare, myndig, ha körkort samt uppfylla ett antal olika behörigheter. Det uppställs även fysiska och psykologiska krav som måste vara uppfyllda. Anledningen till dessa är att de människor som utbildar sig till poliser ska anses kunna vara lämpade för yrket och inneha de egenskaper som efterfrågas.

Värt att nämna är att du även måste få en godkänd säkerhetsprövning. Detta innebär att du måste anses vara pålitlig enligt Säkerhetsskyddslagen. Detta innebär en intervju och en koll i belastningsregistret.

Sammanfattning av din situation samt min bedömning i frågan

I bakgrundsinformationen angav du att du blev dömd till samhällstjänst för den inträffade gärningen. Inom svensk rätt så är samhällstjänst som ovan nämnt ingen självständig påföljd, utan måste alltid kombineras med villkorlig dom eller skyddstillsyn. När påföljden blivit något av dessa två, så är huvudregeln att brottet gallras, dvs. tas bort från belastningsregistret tio år efter domen. Men det finns en särreglering som framhåller att brottet gallras efter fem år, om den dömde var under 18 år då brottet begicks, vilket är situationen i din fråga.

Min uppfattning är således att brottet har gallrats ut från belastningsregistret, mot bakgrund av att det har gått mer än fem år sedan du dömdes för brottet. Detta är är viktigt för dig med tanke på den eventuella antagningsprocessen för att bli polis. Du har helt rätt i att det genomförs en säkerhetsprövning innan man kan bli polis, där bland annat belastningsregistret kontrolleras.

Varje person har rätt att begära ut uppgifter om sig själv ur registret, vilket du redan gjort. Jag bedömer det således, utifrån din bakgrundsinformation, att brottet har gallrats och inte kommer att påverka säkerhetsprövningen under antagningsprocessen till att bli polis.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96428)