Gallring av belastningsregister - flera uppgifter

2021-04-27 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja ha en tydligare förklaring på hur det fungerar med gallring av brottsregistret. För 5 år sedan blev jag dömd för narkotikabrott av normalgraden och domen blev 4 månader fängelse som avtjänades med fotboja. Straffet var avtjänat i december 2016. Eftersom det är normalgraden så är det ju 10 år tills det ska gallras egentligen. Nu till frågan, under 2017 blev jag sedan dömd för ringa narkotikabrott och domen verkställandes i november 2017. Ett ringa brott ska ju gallras efter 5 år, men gör det verkligen det när jag har den tidigare domen? Eller kommer de båda domarna att gallras samtidigt i november 2017? MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur brottsregistret fungerar, samt hur uppgifterna gallras om det rör sig om fler än en uppgift. Svaren på din fråga finner du i Brottsbalken (BrB) samt i Lagen om belastningsregister.

Belastningsregistret är således ett register som innehåller uppgifter om de brott och påföljder som man tilldelats. Att en uppgift gallras från belastningsregistret innebär att uppgiften försvinner, inte är synlig längre. Uppgifterna i belastningsregistret gallras efter olika lång tid, beroende på vilken påföljd som har tilldelats. Uppgifterna i registret påverkar således inte av varandra, utan det finns reglerat hur lång tid det tar innan en uppgift gallras.

Uppgifter om fängelse gallras tio år efter frigivningen (Lagen om belastningsregister 17 § första punkten). Din uppgift om narkotikabrott av normalgraden och fängelsestraffet bör således gallras ur belastningsregistret december 2026. Medan en uppgift om böter ska gallras fem år efter domen. Din uppgift om ringa narkotikabrott och böter som påföljd bör således gallras november 2022. Dessa uppgifterna kommer inte gallras samtidigt, utan uppgiften om böter kommer gallras först, medan uppgiften om fängelsestraff kommer finnas kvar i några år efter det.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1586)
2021-10-25 Villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?

Alla besvarade frågor (96519)