Fråga om preskriptionstid och skulder som överstiger tillgångar i dödsbo

Hej Jag och min bror har fått ett kravbrev från kronofogden som säger att vi har 9 dagar på oss betala ca 2600kr för att enligt deras register har dödsboet efter min far som tyvärr dog 2006 obetalda skulder. Det fanns inte ens pengar som täckte begravningen. Kan de verkligen göra så här efter 16 år och vi får 9 dagar på oss att betala,finns det inte någon preskribtionstid på sånt här.

Lawline svarar

 

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Preskriptionstider för fordringar framgår av preskriptionslagen som du kan hitta här (här). 

Allmänt om preskriptionstider för fordringar 

Det finns två olika preskriptionstider för fordringar, antingen på tre år om det handlar om en fordran mellan en konsument och en näringsidkare eller om det handlar om ett borgensåtagande, annars gäller den generella preskriptionstiden på 10 år (2 § preskriptionslagen). En preskriberad fordran innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva gäldenären på fordran, detta gäller även räntan som hör till fordran (8 § första stycket preskriptionslagen). Det finns dock möjligheter för borgenärer att avbryta preskriptionstiden och få den att börja om på nytt (se 5 § och 6 § Preskriptionslagen). Detta kan antingen göras genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, gäldenären får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären eller borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären hos kronofogdemyndigheter eller liknande institutet (5 § Preskriptionslagen). 

Skulder som överstiger tillgångar i dödsbo 

Skulder i ett dödsbo regleras främst i ärvdabalken och i synnerhet 21 kap. Ärvdabalken, som du hittar (här).  

Ett dödsbo anses utgör en egen juridisk person och kan precis som företag och andra juridiska person ta på sig skulder och gå i konkurs (2 kap. 3 § konkurslagen). Innebörden blir att skulder som inte kan betalas genom dödsboets egendom avskrivs och överförs inte till de arvsberättigade. 

Vad som gäller i ditt fall 

Jag skulle säga att den fordran som har gjorts gällande gentemot dig är ogiltigt på två grunder. I första hand på grund av att skulden inte hänförs till dig utan till din avlidne far, som du inte har fått något arv ifrån som skulle kunna täcka skulden. Dessutom borde skulden i sådana fall blivit betald under tiden dödsboet fortfarande existerade. I andra hand har preskriptionstiden på 10 år löpt ut om inget kravbrev har kommit till din kännedom tidigare eller att du på något annat sätt har erkänt skulden (5 § preskriptionslagen).  

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen, 

Alexander MogrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”