När anses en bouppteckning avslutad?

Hej, jag har en fråga gällande tolkning av ÄB 7:4. Det står att ifall en dödsbodelägare önskar åberopa ÄB 7:4, så måste hen väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutats. Innebär det ett år från det att bouppteckningen inregistrerades hos Skatteverket? Ska talan väckas vid tingsrätten inom denna tid?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras främst av praxis vilket gör att tolkning utifrån ditt fall kommer behöva göras. 


Vilka är kraven för att en bouppteckning anses avslutad?

I relativt ny framställd praxis (NJA 2018 s.341) framgår det att för att en bouppteckning ska anses vara avslutat krävs det att man tittar på bouppteckningen i ljuset av 20 kap ÄB. Det framgår vidare att det således krävs 2 saker för att en bouppteckning ska anses avslutas. För det första krävs det att bouppteckningshandlingen blivit undertecknad av bouppgivaren och de goda männen som utsetts att förrätta bouppteckningen. För det andra krävs det bouppteckningen och bouppteckningshandlingen uppfyller de nödvändiga krav som följer av 20 kapitlet ÄB


Sammanfattningsvis

För att en bouppteckning ska anses vara avslutat krävs det alltså att kraven enligt ovannämnda praxis är uppfyllda. Det är alltså inte när registreringen sker hos skatteverket som bouppteckningen anses avslutad även om det ibland kan sammanfalla. I vanliga fall om dessa kraven är uppfyllda brukar utgångspunkten vara att den avslutade tidpunkten sammanfaller med den tid då bouppteckningen i verkligheten avslutas vilket bör framgå av bouppteckningshandlingen. 

När det så gäller din andra fråga om vart talan ska väckas stämmer det som du säger att talan ska väckas vid tingsrätten inom denna tid. 


Vill du vidare ha hjälp med att väcka en sådan talan eller behöver svar på fler frågor som kan uppkomma om hur man väcker talan vid domstol rekommenderar jag att du kontaktar en av våra jurister. Du kan boka tid på https://lawline.se/boka


Med vänliga hälsningar

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000