Kan man dela upp lösöre trots att alla arvtagare inte närvarar när det gjorts en dödsboanmälan?

Fråga angående arv av lösöre. Vi är 9 syskon vars mamma gick bort 27nov. Det blev dödsanmälan till kommunen då det fanns skulder. Nu är dödsanmälan klar och det som finns kvar efter mamma är lösöre som egentligen inte är av värde förutom minnes värdet för oss syskon. Alla saker är flyttade ur lägenheten till en av mina bröders hus. De har sagt att han bestämmer när detta ska delas upp, och kommer delas upp även om alla inte kan närvara. Så min fråga är, får de dela upp lösöre även om jag inte kan närvara? Jag vill alltså inte att de delar upp utan att alla ska få vara med.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras regleras i ärvdabalken och kräver att jag gör några tolkningar för att svara på den. 


Ärvdabalkens bestämmelser om bouppteckning och dödsboanmälan

Bouppteckning

Av reglerna i ärvdabalken framgår det att samtliga delägare skall i god tid kallas till förrättningen(bouppteckningen) (20 kap 2§ ÄrvB). Det framgår så också om någon inte närvarar ska det vid bouppteckningen bifogas bevis om att man blivit kallad i god tid (20 kap 3§ ÄrvB).

 

Dödsboanmälan

Av din fråga framgår det så att ni gjort dödsanmälan för vad jag får tolkar det som att slippa en bouppteckning (20 kap 1§ 2 st ÄrvB). Det är därför av intresse att titta på 20 kap 8a § ÄrvB. Den innebär att man får välja att inte göra en bouppteckning om dödsboanmälan görs till skatteverket av socialnämnden. Bouppteckning ska dock även här göras om det påkallas av en dödsbodelägare och man ställer en säkerhet för bouppteckningskostnaderna som kan uppstå. 


Sammanfattningsvis

Av nämnda bestämmelser innebär det alltså att om du inte kallas till en eventuellt bouppteckning och den som förrättar bouppteckningen inte kan bevisa att du blivit kallad ska skatteverket inte godkänna en sådan boupptäckning. 

Eftersom det i din fråga dock framgår att ni gjort dödsanmälan och vad jag tolkar det som inte valt att göra en bouppteckning krävs istället att du själv begär om bouppteckning och därmed ställer säkerhet för kostnader som uppkommer till följd av den. Om jag så tolkar din frågas omständigheter rätt innebär det att för att så alla ska få vara med krävs det alltså att någon begär en bouppteckning då ni begärt just endast dödsanmälan och ingen bouppteckning. 


Slutligen är det också så värt att nämna att om ingen bouppteckning begärs har fortfarande varje syskon rätt till sin andel av arvet (2 kap 1§ ÄrvB).


Jag hoppas du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


MVH 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000