Fråga om hur den överlevande makens boendesituation kan tryggas

Hej. Jag är enda barnet till min mor, som nu gift om sig. Hennes man har 4 barn sedan tidigare. De äger ett hus och ca. 400000kr. Vad händer om någon dör? Och vad kan de ändra i testamente? Jag vet att de önskar att den överlevande ska ha råd att bo kvar eller köpa lägenhet.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar hänvisa till ärvdabalken, den hittar du här.

Först och främst kommer det ske en bodelning i händelse av att din mamma eller hennes make dör. Giftorättsgodset delas då lika mellan makarna. Respektive makes kvarlåtenskap utgörs av dennes halva av giftorättsgodset tillsammans med eventuell enskild egendom. Mer regler kring bodelningen hittar du i äktenskapsbalkens 7 kap och 9-13 kap.

Om din mamma dör först

Som dotter är du din mammas närmsta arvinge, en så kallad bröstarvinge, och ska få ärva din mor (2 kap 1 § ärvdabalken). Hela hennes kvarlåtenskap blir då din arvslott. I detta läge kan du välja att avstå hela eller en del av arvet till förmån för din mammas nya make (se 3 kap 1 § ärvdabalken). Du kommer då få s.k. efterarvsrätt, vilket innebär att du får en viss del av makens kvarlåtenskap när han sedan avlider (se 3 kap 9 § ärvdabalken). Genom att avstå från ditt arv får maken mer pengar, vilket kan trygga dennes möjlighet att bo kvar i huset utan att ett testamente behövs.

Om hennes make dör först

Makens barn är dennes bröstarvingar och ska ärva honom (2 kap 1 § ärvdabalken). Här blir det istället deras val om de vill avstå sitt arv till förmån för din mamma så att hon kan bo kvar i huset alternativt köpa en ny lägenhet. Det har då efterarvsrätt när din mamma sedan dör. Samma paragrafer som om din mamma skulle avlida först gäller.

Testamente?

Utan testamente blir det upp till er barn att välja om ni vill avstå ert arv eller inte till förmån för den överlevande. Genom ett testamente kan båda föreskriva att kvarlåtenskapen ska tillfalla den andra maken. På så sätt försäkrar de sig om att den överlevande kan bo kvar / köpa lägenhet.

Viktigt att komma ihåg här är att varje barn alltid har rätt till sin laglott när föräldern avlidit och det finns ett testamente. Laglotten är halva arvslotten (se 7 kap 1 § ärvdabalken), dvs hälften av det barnet skulle fått om föräldern inte haft testamente. En förälder kan alltså inte testamentera bort allt. Skulle denne ändå gjort det är det upp till barnet att påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap 3 § ärvdabalken).

Det kan tilläggas att det kan vara bra att tänka på hur testamentet ska utformas. För att inte den överlevandes barn sedan ska få mycket mer än den andres barn är det klokt att skriva att den andres barn har efterarvsrätt. Anta att din mamma har testamenterat i princip allt till sin make och hon avlider. Då kommer pengarna gå till maken. När maken sedan dör kommer pengarna tillfalla hans barn, medan du inte får något. Men föreskrivs det att du har efterarvsrätt, har du rätt att få en del av makens pengar i händelse av hans död.

Sammanfattning: Även om de inte har något testamente finns en möjlighet att trygga boendesituationen, men den är beroende av att ni barn avstår ert arv. Genom ett testamente försäkrar de sig om att den andra kan bo kvar i huset.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid med Lawline Juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning