Fråga om datum för avflyttning av hyreslägenhet (12 kap. 7 § JB)

Hej!

Jag hyr ut min lägenhet och har nu sagt upp personen som bor där. Det gjordes den 26 januari och hon har fått tre månader på sig att hitta något nytt. Enligt mig så skall hon flytta ut den sista april, den 30 april men hon menar på att hon kan ha kvar den til lden 2 maj, stämmer detta?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Till att börja med kan konstateras att enligt 12 kap. 4 § Jordabalken (förkortas JB) så upphör, om inget annat avtalats, hyresförhållandet att gälla det månadsskifte 3 månader från det att uppsägning sker. Det betyder, som du verkar förstått, att den månad man säger upp i inte "räknas".

Huvudregeln är, om inget annat avtalats, att avflyttning ska ske klockan 12 dagen efter hyresförhållandet upphör. Upphör hyresförhållandet den sista dagen i en månad, är utflyttningsdatumet den första dagen i månaden efter (senast klockan 12), se 12 kap. 7 § st 1 JB. Emellertid, om dagen som man då ska avflytta infaller på en söndag, allmän helgdag eller dylikt, flyttas datumen fram en dag, vilket framgår av 12 kap. 7 § st 2 JB.

Din hyresgäst skulle alltså "egentligen" avflytta senast 1 maj klockan 12. Emellertid är 1 maj en allmän helgdag enligt 1 § lagen om allmänna helgdagar, varför avflyttningsdagen flyttas fram till 2 maj.

Det verkar inte som att ni har avtalat om att frångå Jordabalken på denna punkt, varför din hyresgäst har rätt i att denne får avflytta den 2 maj.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”