Förutsättningar för att en gåva ska kunna återbäras till dödsboet

FRÅGA
1.Min sambo gav bort sin bil till min son några veckor före sitt frånfälle. Hon undertecknade ägarbytet via vägverket och bilen står nu i hans namn. Någon likvid skulle inte betalas utan skulle vara en gåva, muntligt, på födelsedagen. Ingenting är skrivet i övrigt Nu kräver hennes barn att bilen skall återtas. Vem har rätt min son eller hennes barn?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om dödsbon och återförande av gåvor finns i ärvdabalken.

Jag utgår från att din sambos barn vill kräva att gåvan återbärs enligt 7 kap. 4 §. Regeln innebär att om din sambo har gett bort en gåva som kränker barnens laglott, kan den återbäras till dödsboet. För att räkna ut laglotten lägger du till bilens värde till dödsboet och delar med två.

Exempel: Bilen är värd 100 000 kr. Dödsboets nettovärde är 300 000 kr.

300 000 kr + 100 000 kr = 400 000 kr

400 000/2 = 200 000 kr

Laglotten är 200 000 kr och kränks alltså inte av gåvan. Gåvan kan då inte återbäras till dödsboet.

För att gåvan ska kunna återbäras till dödsboet krävs också att gåvan getts under sådana omständigheter att gåvan kan likställas med testamente. Så är fallet om till exempel din sambo gav bort bilen när hon visste att hon skulle gå bort.

Om gåvan kränker laglotten och gåvan getts under testamentsliknande förhållanden kan bilen återbäras till dödsboet. Om någon av dessa två förutsättningar inte är uppfyllda kan bilen inte återbäras till dödsboet.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (875)
2020-12-01 Ärver ett barn sin vårdnadshavare?
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?

Alla besvarade frågor (86863)