Förundersökning läggs ned

Hej! jag har en fråga, om man är 3 st som misstänks för försök till mord och målsägande får hem ett papper på att det står att förundersökningen har lagts ner kan det vara så att det gäller en utav dom misstänkta eller gäller det alla?

tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En förundersöknings syfte är att fastställa om ett brott har begåtts, vem som kan misstänkas och om bevisningen räcker för att väcka åtal. En förundersökning får läggas ned enligt 23 kap. 4a § RB om en fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte är rimliga och om straffet enbart skulle leda till max 3 månaders fängelse, alternativt om man kan anta att åtal för brott inte skulle ske på grund av åtalsunderlåtelse. När förundersökningen läggs ned så innebär det att man inte längre utreder brottet och det omfattar därför alla eventuellt misstänkta för just det brottet som utretts i förundersökningen.

Om nya omständigheter senare framkommer så kan dock förundersökningen återupptas. Man kan då ompröva beslutet om nedläggningen, vilket innebär att åtal ändå kan väckas vid en senare tidpunkt.

Observera att en misstänkt alltid ska få veta om den är misstänkt när en förundersökning är avslutad. Hen ska då få så kallad slutdelgivning. Personen har alltså rätt att få veta att hen är misstänkt om det är så att förundersökningen fullföljs. Detta kan kanske vara bra att ha i åtanke om en förundersökning skulle återupptas. Slutdelgivningen handlar alltså om när en förundersökning är avslutad, det gäller inte i ert fall när en förundersökning läggs ned. Just det här med slutdelgivning är därför inte relevant när en förundersökning läggs ned, men kan kanske vara relevant om undersökningen återupptas.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo