Förskott på arv underprisöverlåtelse

2016-09-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Min fd man vill sälja sitt hus till vår dotter. Fastigheten är värderad till 1,8 msek och hon får köpa den för 1,6 msek vilket är vad hon kan betala. Vår gemensamma son har inget emot detta.Det finns också ett särkullbarn som inte är lika positiv till försäljningen.Som jag förstått det kan han sälja till vem han vill till vilket pris han vill, men att det sedan behöver jämkas vid en framtida bouppteckning. Stämmer det eller finns det något annat som kan ställa till det och göra att vår dotter inte får köpa huset?mvh//Carina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Självklart kan han sälja huset, om han äger det, till vem han vill och till vilket pris han vill. Det är alltså fullt möjligt att sälja det till er dotter till ett underpris. Det som kan hända i detta fall är att, eftersom det är ett underpris, det kan räknas som ett förskott på arv för er dotter, se 6 kap. 1 § ärvdabalken. Förskottet, dvs. mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och köpeskillingen, kommer då att dras av på er dotters lott vid arvsfördelningen. Att försäljningen räknas som ett förskott på arv kan undvikas genom att din fd. make föreskriver i ett testamente eller gåvobrev att det inte ska räknas som ett förskott.

Utöver detta finns det såvitt jag kan se inga hinder mot att sälja fastigheten till er dotter.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1224)
2021-05-02 Förskott på arv?
2021-04-29 Om god man också är bröstarvinge?
2021-04-29 Kan gåva istället ses som förskott på arv?
2021-04-29 Vad gäller vid förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92043)