Förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet

2016-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej min sambo har tagit över bostadslån av sina föräldrar som var på 123000kr därefter skrevs huset över till min sambo hon står nu som ägare med köpekontrakt och lagfart. Tyvärr dog hennes pappa kort därefter! och tyvärr så börjar min sambos bror att bråka att så får man inte göra.Har min sambo gjort fel och kan köpet brytas vad gäller.MvhKenneth
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Jag utgår från att maken till pappan fortfarande lever och att brodern är ett helsyskon till din sambo.

Eftersom att köpet delvis innehåller ett gåvomoment (jag utgår från att husets marknadsvärde överstiger lånebeloppet), kan det antingen ses som förskott på arv till den del marknadsvärdet överstiger lånebeloppet enligt 6 kap. 1 § ÄB, eller som en gåva som är att likställa med testamente enligt 7 kap. 4 § ÄB (det sk. förstärkta laglottsskyddet).

I ert fall är det inte, enligt min bedömning, så troligt att det förstärkta laglottsskyddet går att tillämpa om den andre föräldern fortfarande lever eftersom att regeln är tänkt att fungera som ett skydd för bröstarvingar så att dessa kan få sin laglott om gåvan getts i nära samband med gåvogivarens död. Men eftersom att om en förälder fortfarande lever måste bröstarvingarna vänta på arvet till dess att den efterlevande föräldern går bort, och det är således svårt att säga att gåvan är att jämställa med testamente.

Det är däremot mer troligt att gåvan kan räknas som förskott på arv till den del marknadsvärdet på bostaden överstiger lånebeloppet. För att gåvan inte ska räknas som förskott på arv måste det antingen framgå i köpekontrakt, testamente, gåvobrev eller liknande att det inte var tänkt så, eller framgå av övriga omständigheter. Det som händer om gåvan räknas som förskott på arv är att gåvan dras av på det som din sambo skulle fått i arv om gåvan inte hade getts.

Själva köpet/gåvan, dvs. att bostaden har blivit din sambos, är inte något som kan angripas eller tas tillbaka så länge din sambo har råd att täcka upp för broderns laglott om det är så att laglotten kränkts genom köpet/gåvan. Om bostaden var den enda tillgången som föräldrarna hade kan det bli så att din sambo måste betala ut det som brodern skulle erhållit i sin laglott om bostaden inte blivit din sambos. I annat fall räknas beloppet bara av från din sambos lott vid arvsfördelningen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer så återkom i kommentarsfältet nedan.
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1163)
2020-12-04 Hur formuleras ett gåvobrev/förskott på arv?
2020-12-01 Kan jag bli arvlös?
2020-11-30 Förskott på arv
2020-11-29 Hur gör man om en gåva till barn inte ska betraktas som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (86944)