Förskott på arv och arvsskifte

2016-07-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Vi har två barn. Skall ge eller låna ut en summa till den ene för köp av torp 1/2, äger själv andra delen.Hur gör man till barn nr två som skall få sin summa vid senare tillfälle ev vid vår död. Barn nr ett ärver ju 1/4 av torpet o skall då köpa ut resten av syskonet .Måste ju även bli ngn uppräkning av värdet, då detta sannolikt ökat.Tacksam för svar
SVAR

Hej!
Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Som jag uppfattar frågan äger ni hela torpet och barn nr 1 ska få hälften av torpet av er. Om barn nr 1 erhåller halva torpet i gåva ses detta som förskott på arv enligt 6 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) då allt som bröstarvinge erhåller av arvlåtaren under arvlåtarens livstid ska ses så som förskott på arv om inte annat är föreskrivet i gåvobrev eller liknande. Om barn nr 1 erhåller 1/2 torpet så som förskott på arv kommer detta att beaktas vid boupptäckningen efter er. Huvudregeln är här att det är värdet av gåvan vid gåvotillfället som ska beaktas enligt 6 kap 3§ ÄB, alltså inte värdet av gåvan vid arvlåtarens död.

När barn nr 1 och barn nr 2 sedan ärver 1/4 av torpet var (alltså den del som ni fortfarande ägde) får en uppskattning av värdet av torpet vid arvsskiftet göras och barn nr 1 får då lösa ut barn nr 2 till det värde som, vid tidpunkten för arvsskiftet, 1/4 av torpet är värt. Detta följer av att varje barn ska få lika stor del av arvet enligt 2 kap 1§ 2st ÄB.

Hoppas detta besvarade er fråga, om inte är ni varmt välkomna att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1180)
2021-01-23 Hur räknas arvet ut om en arvinge fått ett förskott?
2021-01-20 Förskott på arv och istadarätt
2021-01-18 Gåvebrev - förskott på arv?
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?

Alla besvarade frågor (88386)