Förskott på arv med mera

2020-04-07 i Förskott på arv
FRÅGA
Hur mycket kan man låta en familjemedlem stå åt sidan pga kronisk sjukdom? Jag fick ej vara med och plocka ur mitt föräldrahem i samband med dess försäljning. Jag förbjöds att gå in i huset och börja plocka. Pappa tycker att jag ska vara glad som slipper detta då jag är så sjuk. Min bror har även haft tillgång till alla bankpapper, kassaböcker osv och då hittat pengagåvor jag fått av min mor då hon hjälpte mig med ett lån för att jag och barnen skulle ha råd att bo kvar vid separationen från barnens far. På utdraget har hon skrivit att det skulle kastas efter deklaration och inte anses som förtida arv. Hon påtalade även för mig att han också fått ekonomisk hjälp, dessa papper har han nu använt som "bevis" på att jag fått förtida arv emedan jag inte haft någon som helst möjlighet att hitta några bevis på de gåvor han fått, vilka han nu också bestrider. Är detta verkligen okej? När min pappa ville ge mina barn sin bil som tack för all hjälp han fått av dem skulle min brors barn kompenseras trots att de inget gjort medans han nu har fått/tilltvingat sig en hel del lösöre som tack för det han gjort de sista åren, utan någon som helst kompensation till mig.Allt är bra så länge jag låter dem hållas och det är jag som är boven i dramat. Får man verkligen diskriminera någon så till den milda grad? Det syntes också vid bodelningen där allt var till hans fördel och min nackdel.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att din far lever men att din mor gått bort och att arvet efter henne ska fördelas. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Utredning

Av 6 kap. 1 § ÄB framgår att gåvor till arvingar ibland kan räknas som förskott på arv och därmed avräknas från arvtagarens lott, men att detta inte gäller om arvlåtaren föreskrivit att så inte ska ske. Enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB ska bröstarvingar som huvudregel ärva lika stor del av kvarlåtenskapen. I 23 kap. 3 § ÄB fastslås att dödsbodelägarna ska få ta del av alla slag av egendom som ingår i kvarlåtenskapen om detta inte är olämpligt.

Inledningsvis kan det alltså konstateras att de gåvor du fått av din mor inte ska räknas som förskott på arv vid bodelningen eftersom detta föreskrivits. Enligt samma princip ska gåvor som din bror fått utan sådan föreskrift räknas till hans lott enligt huvudregeln, även om detta förutsätter att du kan bevisa att gåvorna inträffat. I övrigt finns det enligt min uppfattning tyvärr inte så mycket juridik jag kan hjälpa dig med i ditt fall. Alla eventuella gåvor din far gett till dina barn och deras kusiner på ett sätt som är diskutabelt ur rättviseperspektiv saknar juridisk betydelse förutsatt att de genomförts på ett korrekt sätt. Även om du skulle ha god grund att tro att din bror påverkat din far på ett otillbörligt sätt vid tillkomsten av gåvor måste detta bevisas för att det ska ha praktisk betydelse, vilket typiskt sett får antas vara svårt. Att din far och din bror eventuellt beter sig illa mot dig i samband med bodelningen är inte heller juridiskt relevant så länge de inte aktivt bedrar dig på en del av ditt arv genom att manipulera information eller dylikt. Om du med att allt i den föreslagna bodelningen är "till hans fördel och min nackdel" menar att du på något sätt missgynnats så att du ärver egendom till ett mindre värde än din bror eller att han tagit viss egendom i anspråk utan samråd med dig strider detta sannolikt mot lagen. Mer än så kan jag tyvärr inte säga utan närmare insyn i fallet.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att, utifrån de närmare omständigheterna i ditt fall, med stöd av de lagregler jag berört hävda din rätt i bodelningsprocessen genom att upplysa din bror om att du inte kommer godta en bodelning i strid med dessa. Om du har skäl att tro att något inte gått korrekt till bör du eventuellt överväga att anlita en jurist som kan företräda dig gentemot din bror, förutsatt att han inte är samarbetsvillig.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1157)
2020-11-21 Hur behandlas gåvor vid arvsfördelning?
2020-11-14 Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet
2020-11-10 Förskott på arv vid gåva
2020-11-08 Förskott på arv och likadelning mellan barn och barnbarn.

Alla besvarade frågor (86388)