Förskott på arv

2016-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA
Om min bror kontinuerligt under 20 år levt på mina föräldrar och plockat ut det mesta av deras pengar från deras konto genom att min mor gett han kort och pinkoder.. räknas det som gåva ? går det att hävda att min bror fått sin del av arvet? nu lever föräldrarna fortfarande men deras ekonomi är körd i botten . det enda dom har kvar är en skogsgård typ. kanske går det att anmäla min bror på nått sätt? dom har hela tiden mörkat pengautflödet för mej .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till en början bör poängteras att under sin livstid har dina föräldrar full rätt att spendera sina pengar på vilket sätt de vill. De har ingen skyldighet (juridiskt sett) att fördela sin egendom "rättvist" mellan syskon eller berätta om eventuella spenderingar.

Med det som grund kan vi gå vidare till frågan vad gäller de pengar din bror fått av dina föräldrar. Som jag förstår frågan undrar du om dessa gåvor kan vara att se som ett förskott på arvet från dina föräldrar. Regler kring detta finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 6:1 ÄB gäller att gåva som en förälder givit sitt barn under sin livstid, ska räknas som förskott på arvet om inte annat har föreskrivits eller måste antas ha varit avsett. Det presumeras således att gåvan ska räknas som ett förskott på arvet. Det är således denna fråga som måste besvaras för att avgöra om det kan ses som att din bror "redan fått sitt arv". Svaret beror alltså på huruvida det har föreskrivits i samband med gåvan att den inte ska betraktas som förskott på arvet eller om det på grund av omständigheterna kan antas ha varit avsett att gåvan inte skulle betraktas som förskott på arvet. Är så inte fallet ska gåvan räknas som förskott på arv.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll