Förskott på arv?

Min far dog 2010 och min mor dog 2012. De var gifta och min syster och jag är deras gemensamma barn. Några dagar före min mors bortgång skedde ägarskifte av deras bil till min syster. Gåvobrev finns inte. Skall bilen ses som förskott på arv dvs ingå i dödsboet?

Min far hade en tåganläggning med gamla tåg med antikvärde och affektionsvärde.

Efter min fars död skänkte min mor bort hela tåganläggningen-ovetande om dess värde- till några av sina barnbarn. Får hon skänka bort det eller skall hälften av dess värde (fars del) tillhöra dödsboet och delas mellan min syster o mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen du beskriver, likt andra situationer rörande arv, regleras i ärvdabalken (ÄB).

Jag utreder först din fråga beträffande bilen. Av 6 kap. 1 § ÄB framgår att vad arvlåtaren under sin livstid gett en bröstarvinge presumeras vara förskott på arv. Presumtionen kan brytas om annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Detta innebär att det mycket väl kan vara så att bilen ska ses som förskott på arv. Om så är fallet ska kvarlåtenskapen ökas med värdet på bilen, vilket framgår av 6 kap. 5 § ÄB.

Nämnas bör även 6 kap. 2 § 2 st ÄB som stadgar att sedvanliga gåvor, som inte står i missförhållande till givarens ekonomiska ställning, inte ska avräknas. Huruvida bilen är en sådan sedvanlig gåva kan jag inte besvara, men det kan tala för att så inte är fallet när gåvan ägde rum endast några dagar innan moderns bortgång.

Beträffande tåganläggningen är situationen en lite annan. Din mor ärvde din far med fri förfoganderätt, detta enligt 3 kap. 1 § ÄB. Att ärva med fri förfoganderätt innebär en frihet att förfoga över egendomen med undantag från att testamentera bort den. Detta innebär att det är fritt fram att exempelvis skänka bort den.

Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning