Formkrav och effekter av hyresuppsägning

2017-02-04 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag är inneboende sen 4november. I början av januari sa jag upp mitt rum både muntligt och via messenger. Hans svar blev då 'då måste jag hitta en ny'. Inget annat. Han har hittat en ny inneboende och jag har flyttat ut trots att jag betalt hela februari. 1. Har han rätt att kräva tillbaka nyckeln redan nu? 2. Har jag gjort uppsägningen på fel sätt? Behövde det vara gjort med papper och penna..?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De bestämmelser som rör hyresförhållanden återfinns i jordabalken (JB) kap 12 (här). Bestämmelserna i kapitlet är tvingande till din fördel, i egenskap av hyresgäst. Det kan vara bra att ha i åtanke, eftersom det innebär att ni kan avtala om att annat ska gälla så länge det inte är till nackdel för dig.

Regler om hur en uppsägning ska gå till finns i kapitlets 8 § (här). Har hyresförhållandet varat kortare än tre månader räcker det med att uppsägningen sker muntligt. Du har därför gjort uppsägningen på ett korrekt sätt. Dessutom krävs att uppsägningen är tydligt kommunicerad så att hyresvärden uppfattat den ordentligt. Även detta verkar vara uppfyllt i ditt fall eftersom hyresvärden bekräftat att han uppfattat uppsägningen i och med meddelandet på messenger.

Eftersom du har betalat till och med februari har du ingen skyldighet att återlämna nyckel innan hyrestiden gått ut, eftersom din hyresrätt kvarstår under denna tid.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?