FrågaAVTALSRÄTTAvtal15/10/2017

Förfaller en förmånstagarförordning om förmånstagaren avlider före försäkringstagaren?

Mormor gick bort härom veckan. Hon hade en kapitalförsäkring med min mor och min morbror som första förmånstagare. Men även min morbror har gått bort, före mormor. Han hade två barn. Min fråga är nu om försäkringen kommer tilldelas min mor eller om hans barn också kommer att få ta del av den? Som jag förstått så ska den inte ingå i kvarlåtenskap och att en förmånstagarförordning förfaller om en förmånstagare avlider före försäkringstagaren. Stämmer det? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln är att försäkringsersättningen går till förmånstagaren om försäkringstagaren dör men sedan innan gjort ett så kallat förmånstagarförordnande (14 kap. 1 § försäkringsavtalslagen (FAL)). Ersättningen blir inte föremål för arv i övrigt (14 kap. 7 § 1 st. FAL), för att säkra att ersättningen riktas mot den som det var menat. Detta innebär att förmånstagarförordningen förfaller vid förmånstagarens död.

Bröstarvingar och makar till försäkringstagaren har däremot en rätt till att jämka en sådan tillämpning om det skulle leda till ett resultat som är oskäligt mot dem (14 kap. 7 § 2 st. FAL). Bröstarvingar är barn, om barnen är döda så träder barnbarn in som bröstarvingar enligt istadarätten - dina kusiner är alltså bröstarvingar till er mormor (2 kap. 1 § ärvdabalken). Vid prövningen om det vore oskäligt att tillämpa förmånstagarförordningen ska beaktas deras ekonomiska förhållanden. Om de inte ärvt särskilt mycket efter din morbror eller i övrigt har dålig ekonomi så kan de få en del av eller hela den ersättning som deras far var berättigad till som förmånstagare. De måste då stämma försäkringsbolaget till domstol inom ett år från det att bouppteckningen efter din mormor gjordes, annars förlorar de deras eventuella rätt till jämkning (14 kap. 7 § 3 st. FAL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning