FrågaAVTALSRÄTTAvtal10/03/2024

Rätten att behålla ett hyreskontrakt efter födseln av barn

Hej! Jag är gravid, studerar och bor i en studentlägenhet. Min fråga är om det finns någon lag som skyddar mig från att bli utkastad när mitt barn fötts eller om hyresvärden har rätt till att tvinga mig att flytta?

Lawline svarar

Hej! 


Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag förstår omständigheterna funderar du på om det finns någon lag som kan skydda dig från att ditt hyreskontrakt för en studentlägenhet upphör efter födseln av ditt barn. 


Det finns ingen lag som särskilt reglerar detta område, utan detta beror helt på vad som står i kontraktet. Du kan tänka dig att det funkar ungefär som husdjur - enligt vissa hyreskontrakt och hyresvärdar tillåts husdjur, medan det inte gör det enligt andra. Däremot finns bestämmelser i lagen som reglerar uppsägning av kontrakt. I 12 kap. 4 § Jordabalken framgår att hyresavtal som gäller för obestämd tid (vilket jag antar att det i detta fallet gör, då de flesta hyreskontrakten för studentlägenheter gäller en obestämd tid) kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen när avtalet avser en bostadslägenhet. I samma paragrafs andra stycke framgår vad som gäller om det har avtalats en bestämd tid för uppsägning. 


Däremot beror det främst som sagt på vad som står i hyreskontraktet, och jag rekommenderar att både kika på det och prata med hyresvärden för att se hur läget ser ut. Uppsägning ska dock delges hyresgästen skriftligt, d.v.s. att det ska lämnas på ett sätt så att hyresvärden vet eller kan utgå från att uppsägningen har nått hyresgästen. I det fall en hyresgäst motsätter sig uppsägningen kan hyresvärden ansöka hos hyresnämnden för prövning om hyresgästen har rätt att bo kvar, men denna ansökan kan enbart göras av hyresvärden. I vart fall finns hjälp att nå via socialtjänsten för att hitta akutboende. 


Hoppas detta gav svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor eller funderingar. 

Roya Juhlin-DannfeltRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning