FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/03/2024

Jag vill säga upp ett avtal men den andra parten svarar inte – vad gäller?

Enligt avtal med mitt förlag kommer vårt kontrakt att automatiskt förnyas i januari 2025 om jag inte anger att jag önskar avsluta det. Jag önskar avsluta det. Problemet är att mitt förlag i princip är omöjliga att få kontakt med, jag har inte haft fungerande mejl- chat- eller telefonkontakt med dem på flera år. Hur förmedlar jag till dem att jag vill säga upp kontraktet, så att uppsägningen är giltig även om de inte svarar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så att du undrar vad som krävs för att du i juridisk bemärkelse ska anses ha gjort en giltig uppsägning. 


Det bör i första hand konstateras att stora delar av avtalsrätten är dispositiv vilket innebär att det som specifikt avtalats som huvudregel får företräde framför andra regler och principer. Min rekommendation till dig är således att i första hand se över om kontraktet särskilt reglerar vad som krävs för att en uppsägning ska vara giltig. Mitt svar nedan utgår från vad som gäller om något sådant inte reglerats. 


Det har då ansetts vara en allmän civilrättslig princip att meddelanden som huvudregel går på avsändarens risk. Så har även ansetts vara fallet vid uppsägningar i de fall uppsägningen inte berott på kontraktsbrott från den andra parten. Detta innebär att det är du som bär ansvaret om meddelandet inte skulle nå fram till mottagaren (förlaget). Risken går dock över på förlaget när meddelandet kommit förlaget "till handa" (enklare uttryckt: ”när meddelandet kommit fram”). Det räcker då att mottagaren ska ha beretts tillfälle att omedelbart ta del av meddelandets innehåll, alltså krävs inte att förlaget faktiskt läst eller svarat på meddelandet utan det räcker att det exempelvis funnits i deras inkorg.


Vad innebär då detta för dig? Väsentligt att ta med sig är att det är det är du bär risken om meddelandet inte skulle nå fram till förlaget. Alltså, om du är osäker på huruvida förlaget fortfarande använder samma e-post eller brevlåda bör du först utreda detta. Om det däremot enbart är så att förlaget har dålig koll på deras inkorg eller liknande är detta inget du bär risken för. 


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp. Om det kvarstår några frågor är du välkommen att antingen åter höra av dig till oss på Lawline eller rikta din fråga till mig personligen, om du väljer det senare kan du nå mig på Hugo.Clemedtson@Lawline.se.

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning