Fördelning av arv och tillämpning av prisbasbeloppsregeln

2016-10-08 i Make
FRÅGA
ag har en fråga gällande arvsrätt. Jag och min har två barn, varav ett av barnen är adopterad och är vårt gemensamma adopterade dotter. Så vi har en son och en dotter (som är adopterad av oss båda). Sen så har min man ett barn från tidigare äktenskap. Om nu min man skulle avlida, hur skulle boet delas upp? Boet är till ett värde av 220.000 kr, och 24000 kr utgör min mans enskilda egendom och jag har enskild egendom på 40.000 kr. Hur blir det bouppdelningen och arvskifte? Hur mycket får barnen och hur mycket skulle jag få? Hört ngt om basbeloppsregeln, skulle det vara aktuellt i detta fall?Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Arvsförhållanden regleras i ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.

När en make (A) dör och vid sin död lämnar en efterlevande make (B) ska en bodelning upprättas i vilken make B får ena hälften av kvarlåtenskapen med full äganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB) och andra hälften med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § första stycket ÄB). En efterlevande make har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt denna räcker, få ut egendom som tillsammans med egendomen som tillföll denna maken vid bodelningen uppgår till ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp enligt prisbasbeloppsregeln i 3 kap. 1 § ÄB. Denna regel går före särkullbarns rätt att enligt 3 kap. 1 § första stycket ÄB få ut sitt arv direkt. Ett prisbasbelopp år 2016 är 44 300 kr. Du har således rätt att ärva 44 300 * 4 = 177 200 kr. Som huvudregel ärver Du egentligen hälften av er samlade tillgångar med full äganderätt dvs. (220 000 + 24 000 + 40 000) / 2 = 284 000 kr / 2 = 142 000 och andra hälften 142 000 kr med fri förfoganderätt. Den senare delen ska tillfalla Din mans bröstarvingar vid din död genom deras laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Deras laglott kan endast inskränkas vid en prisbasbeloppsregel, därför ärver Du 177 200 kr med full äganderätt och 106 800 kr med fri förfoganderätt. Ponera att egendomens värde är helt oförändrad fram tills Din död. 106 800 kr ska vid arvsskiftet vid Din död fördelas lika mellan Era två gemensamma barn och särkullbarnet enligt 2 kap. 1 § ÄB, dvs. 35 600 kr var. Särkullbarnet har dock rätt att få ut sitt arv direkt enligt 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Väljer särkullbarnet att göra så ärver Du istället 177 200 + 71 200 = 248 400 kr totalt om Din make skulle gå bort före Dig.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (463)
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?
2021-03-20 Makas rätt till arv trots avliden make
2021-03-18 Makes arvsrätt, efterarv och särkullbarn
2021-03-08 Vad ingår i dödsboet?

Alla besvarade frågor (91059)