FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte12/10/2016

Fördelning av arv mellan gemensamma barn och särkullbarn

A och B är gifta med två gemensamma barn, A har två barn från tidigare giftemål. När A avled avstod särkullsbarnen från att ta ut sitt arv. Nu har B avlidit, hur fördelas arvet mellan särkullsbarnen och de gemensamma barnen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om hur ett arv ska fördelas finns att hitta i ärvdabalken (1958:637).

Exempel på hur en fördelning kan se ut
A dör och lämnar 100 000 kr. Särkullbarnen hade en möjlighet att ta ut sin del av arvet här men avstod till den efterlevande maken B:s förmån. Detta har särkullbarnen rätt att göra enligt ärvdabalken 3 kap 9 §. De gemensamma barnen har ingen möjlighet att ta ut sin del av arvet eftersom de måste vänta tills den efterlevande maken avlider, se ärvdabalken 3 kap 1 § och 2 §. Dvs. den efterlevande maken ärver hela A:s kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.

B dör strax efter A och lämnar också 100 000 kr.

A:s och B:s kvarlåtenskap uppgår sammanlagt till 200 000 kr.

Fördelningen av A:s kvarlåtenskap
Vi har två särkullbarn till A (C och D) och sedan har vi två gemensamma barn (E och F).

Fördelningen av A:s kvarlåtenskap:
A efterlämnade 100 000 kr. Både de gemensamma barnen och särkullbarnen har rätt till att ta del av A:s kvarlåtenskap. Eftersom de är fyra personer så ska arvet delas lika mellan dem. Dvs. 100 000 / 4 = 25 000 kr.

Särkullbarnen C och D får 25 000 kr från A:s kvarlåtenskap vardera.

De gemensamma barnen E och F får 25 000 kr från A:s kvarlåtenskap vardera.

Fördelningen av B:s kvarlåtenskap
Särkullbarnen C och D har inte rätt att ta del av B:s kvarlåtenskap. Det är enbart de gemensamma barnen E och F som får ta del av B:s kvarlåtenskap. Eftersom de är två personer så ska arvet delas lika mellan dem. Dvs 100 000 / 2 = 50 000 kr.

De gemensamma barnen E och F får 50 000 kr från B:s kvarlåtenskap vardera.

Resultatet
C ska få 25 000 kr.

D ska få 25 000 kr.

E ska få 25 000 kr + 50 000 kr = 75 000 kr.

F ska få 25 000 kr + 50 000 kr = 75 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Hittade du inte det du sökte?