FrågaKÖPRÄTTKöplagen21/05/2013

Fel vid köp av bil

Hejsan. Sålde sambons bil för några veckor sedan. Han upplyste köparen om att fronten på bilen är lös, vilket ev uppkommit för att han blivit påbackad. Han har haft bilen i 5 år och detta är inget som stört användningen av bilen. Köparen är alltså upplyst om detta. Nu har köpen lämnat in bilen på rep. vilka har tagit av fronten, och de påstår att bilen blivit krockad, då den är helt knäckt under fronten. Av dömma på skadan är det många år sedan det hände. Alltså har detta hänt med den tidigare ägaren. Köparen vill nu att VI ska betala dessa 13.000 för rep, eller häva köpet.. Vad har vi för rättigheter? Detta har då hänt innan vi köpte bilen, och vi hade inte någon aning om att det hänt, bilen är köpt i god tro, och såld i god tro. Hjälp!

Lawline svarar

Hej,

Eftersom ni är två privatpersoner blir Köplagen tillämpbar, https://lagen.nu/1990:931 .

I 19 § Köplagen står det att säljaren har en upplysningsplikt för fel i varan. 

"Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta."

Eftersom ni har upplyst om att det fanns ett fel på bilen har köparen därmed en undersökningsplikt enligt 20 § Köplagen där det står att

"Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.

Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder.

Andra stycket gäller även när köparen före köpet har fått tillfälle att undersöka prov på varan och felet gäller en egenskap som skulle framgå av provet."

Enligt min bedömning borde således köparen ha gjort en noggrannare undersökning av felet vid köpet av bilen eftersom ni upplyste köparen om felet.

Vänliga hälsningar

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo