Fel i vara - påföljder?

2017-01-26 i Köplagen
FRÅGA
Den ideella förening som jag är ordförande i köpte sent 2016 en begagnad utombordsmotor av en privatperson. Köpeskillingen var 150 000 kr. Denna motor ska användas på föreningens nya båt. När den nya båten nyligen blev klar för motormontage upptäcktes att en väsentlig del på motorn var trasig. Vid närmare kontroll av denna upptäcktes att hela växelhuset (en stor del av motorn) kommer från en annan motortyp av äldre modell än den som specificerats. Skillnaderna på det växelhus som egentligen hör till motorn och det vi fått är stora på insidan, men kan för en icke sakkunnig knappt urskiljas på utsidan. Att köpa ett nytt växelhus och få det monterat beräknas kosta runt 50 000 kr. Föreningen har under lång tid försökt få kontakt med säljaren för att resonera om hur problemet ska lösas, men säljaren håller sig medvetet undan. Säljaren har angett årsmodell 2013, årsmodellen är 2012. Säljaren ha angett att motorn ursprungligen är såld i Sverige (vilket gett 7 års garanti), men den är importerad från Storbritannien. Säljaren har även uppgett att motorn är i nyskick och fullt fungerande samt vilken motormodell det är. Dessa uppgifter finns i det köpekontrakt som är upprättat och undertecknat av säljaren.Vad har föreningen för möjligheter att få ersättning för de tillkortakommande som finns eller för att få köpet hävt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av varor är köplagen (KöpL) (här) tillämplig.

Jag kommer först redogöra för reglerna när det anse fel i en vara enligt köplagen och vilka påföljder som finns och sedan sammanfattningsvis redogöra för föreningens möjligheter.

En vara man köper ska anses antingen hålla den kvalité som framgår av avtalet och om det inte står något i avtalet ska det anses vara normal standard som köparen kan förvänta sig, detta framgår av 17 § KöpL (här). Där nämns också att saker som art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska överensstämma med avtalet. Är det så att sakerna ovan avviker från vad som står i avtalet ska varan anses vara felaktig enligt 17 § 3 st. KöpL (här). Dessa regler går också att applicera på sådana löften som säljaren ger vid marknadsföringen av varan enligt 18 § KöpL (här). Viktigt att tänka på är att köparen inte kan åberopa fel enligt ovan om denne visste om felen vid köpet. Inte heller kan köparen säga att varan är felaktig om köparen undersökt varan vid köpet eller inte undersökte varan trots att säljaren sa att man skulle undersöka och man hade upptäckt felet vid en sådan undersökning. Detta framgår av 20 § KöpL (här).

Det som också är viktigt att titta på är när felet upptäckts och om det antas ha funnits när man köpte varan eller om det har uppkommit senare, tiden man kollar på är när risken för varan övergår på köparen vilket oftast är i samband med överlämnandet av varan. Anser man att ett fel som upptäckts senare fanns redan vid köpet är säljaren ansvarig. Men är det ett fel som uppstår efteråt är säljaren inte ansvarig, se 21 § KöpL (här). Det är köparen som har bevisbördan för att felet inte har uppstått efter köpet.

Vilka påföljder som kan bli aktuella när det är fel på en vara finns i 30 § - 40 § KöpL. För att kunna åberopa felen som upptäckts måste köparen lämna ett meddelande om reklamation till säljaren enligt 32 § KöpL (här) och detta ska ske inom skälig tid ifrån att man upptäckte felet, alltså får det inte gå för lång tid från att man upptäcker felet tills att man reklamerar det hos säljaren.

Som köpare har man rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet eller omleverans av en ny vara enligt 34 § KöpL (här). Är det så att säljaren inte vill avhjälpa felet eller en omleverans inte kan ske får köparen kräva ett prisavdrag enligt 37 § KöpL (här). En köpare kan också få häva ett köp, då ska pengarna återgå, om det är så att felet är av väsentlig betydelse för köparen enligt 39 § KöpL (här).

Sammanfattningsvis för föreningen. Det du beskriver är enligt köplagen att se som fel i vara. Detta då säljaren har uppgett saker om motorn i ert avtal som inte stämmer och är uppenbart oriktiga. Är det ett fel som ni inte visste om vid köpet ska det anses vara ett fel i varan och ni bör reklamera till säljaren. Då har ni stora möjligheter att kräva påföljder. Då det verkar vara en privatperson är omleverans inte ett alternativ men här har ni goda möjligheter att kunna kräva prisavdrag eller att häva hela köpet och få pengarna tillbaka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1414)
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

Alla besvarade frågor (95852)