Fel i fastighet?

Hej, Jag och min fru har köpt en nyproducerad villa. I kontraktet står att vår tom ska vara ca 570 kvm. Nu efter tillträdes såg vi i lantmäteriets fastighetsregister att tomten "bara" är 541 kvm, alltså 29 kvm mindre. Våra närmsta grannar skulle ha ca 560 kvm respektive ca 480 kvm. De har i sin tur fått 561 kvm och 508 kvm, det vill säga större tomter än beräknat. I kontraktet står det "ca". cirka för mig är +- 5 kvm, inte 29 kvm. Kan vi kräva ersättning för den förlorade tomtarean?

Lawline svarar

Hej och tack för att du använder dig av Lawline!

Att i kontraktet skriva en tomtareal som inte svarar mot den faktiska storleken kan utgöra ett fel enligt Jordabalken (JB) 4 kap. 19 §, vilket kan berättiga till prisavdrag. Köparen har undersökningsplikt enligt JB 4 kap. 19 § 2 st., men denna reduceras när säljaren gör en utfästelse, t.ex. genom en uppgift i köpekontraktet. Gällande konkreta fel, som det är fråga om i ditt fall, bör undersökningsplikten bortfalla helt genom uppgiften om tomtareal.

I ett rättsfall hade köparen av en fastighet dels fått uppgift av fastighetsmäklaren, dels fått en fastighetsbeskrivning och muntlig uppgift av säljaren att tomtens storlek var 1080 kvm (NJA 1983 s. 858). Högsta domstolen fastslog att när det gjorts en utfästelse om tomtarealen på detta sätt blir köparen befriad från sin undersökningsplikt om inte andra omständigheter talar emot. Det kunde konstateras att köparen inte borde ha upptäckt felet. Tomtens storlek visade sig i själva verket vara 891 kvm. Köparen tillerkändes prisavdrag.

Problemet i ditt fall är att tomtarealen angetts som "cirka X meter". Naturligtvis kan avvikelsen inte vara allt för stor. Det är svårt att avgöra hur många kvadratmeter det får saknas utan att det rör sig om en avvikelse från utfästelsen.

Med grund i det som nu skrivits råder jag dig att kontakta en jurist specialiserad på fastighetsrätt. Han eller hon kan göra en bedömning av möjligheten till framgång i ett eventuellt tvistemål. Det finns också möjlighet att genom förlikning med säljaren uppnå ett prisavdrag och på så vis undvika rättegång.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000