FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis30/01/2022

Får polisen stoppa mig för rutinkontroll? m.m.

Hej! Har polis rätten att godtyckligt stanna mig för en "rutinkontroll"? Har polis rätten att stoppa mig om jag inte kör för fort,framför mitt fordon på ett icke trafiksäkert sätt? Isf är jag tvungen att lämna ifrån mig körkortet eller räcker det att visa upp körkortet? Det är min värdehandling. Jättebra att ni finns!!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer först att besvara din fråga avseende polisens rätt att stoppa bilar för rutinkontroll och sedan huruvida du vid en sådan kontroll är skyldig att lämna ifrån dig körkortet.

Får polisen stoppa vilken bil som helst?

Polisens rätt att stoppa fordon framgår av 22 § polislagen. Enligt paragrafen får polisen stoppa ett fordon i följande situationer:

1. om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott,

2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning,

3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller

4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Det räcker med att en av punkterna är uppfylld för att polisen ska ha rätt att stoppa ett fordon.

Av särskilt intresse för frågeställningen är punkt 4. Punkten berättigar polisen att stoppa fordon för att genomföra olika slags kontroller - exempelvis nykterhetskontroller eller så kallade flygande inspektioner. De olika kontrollerna regleras i huvudsak i andra lagar och flertalet av dem ställer inga krav på vem det är som får stoppas. (se exempelvis 2 § lagen om alkoholutandningsprov eller 2 kap. 10 § fordonslagen) Polisen får därmed ett stort manöverutrymme i fråga om vem de stoppar för att genomföra kontrollerna. Du kan alltså bli stoppad trots att du inte kör för fort eller framför ditt fordon på ett icke-trafiksäkert sätt.

Måste du lämna ifrån dig körkortet vid kontroll?

Polisen får i samband med trafikkontroll även kontrollera ditt körkort. Enligt 3 kap. 15 § andra stycket körkortslagen ska ett körkort eller en identitetshandling "överlämnas för kontroll om en bilinspektör eller en polisman begär det." Du är alltså skyldig att lämna ifrån dig körkortet förutsatt att polisen begär det.

Sammanfattning

Polisen har rätt att stoppa fordon för att genomföra olika slags kontroller. Reglerna ger polisen ett stort manöverutrymme i fråga om vem de får stoppa och du kan således bli stoppad trots att du inte kör för fort eller framför ditt fordon på ett icke-trafiksäkert sätt. Du är skyldig att lämna ifrån dig körkortet om polisen begär det.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Hittade du inte det du sökte?