Får man kasta över löv på grannens tomt?

2019-04-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi har en stor tomt med många lövträd. Endel av löven blåser in på grannens tomt. Grannen krattar då upp löven och slänger tillbaka dem på vår tomt. Har grannen rätt att slänga tillbaka löv som kommer från våra träd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad som gäller mellan grannar står i 3 kap. JB. Enligt 1 § ska var och en "vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen". Det är med andra grannsämjan som sätter riktlinjen för relationen mellan grannar. Detta innebär att den som gör något på sin egen eller annans fasta egendom måste se till att detta inte orsakar några besvär för grannen eller andra i sin omgivning.

I 2 § står att ifall rot eller gren går över på grannens fastighet och medför olägenhet för fastighetsägaren så kan denne ta bort roten eller grenen. Ägaren ska dock underrättas om detta innan grenen eller roten tas bort, om det kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne.

Löv som faller ner omfattas dock inte av dessa bestämmelser, utan det måste vara fråga om en gren eller rot. Det finns med andra ord inte någonting att göra åt löven. Det jag föreslår att du gör är att du pratar med din granne om detta och ser om ni kan komma fram till en lösning.

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2020-09-25 Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

Alla besvarade frågor (84381)