Får man föra in medicinsk cannabis till Sverige?

Medicinsk cannabis.

Om man skulle få medicinsk cannabis utskrivet av danskläkare skulle man då få bruka den medicinska cannabis som man fått utskrivet i Sverige? Eller skulle det ändå gå under narkotikastrafflagen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att gå in på vad som är straffbart enligt narkotikalagen, och sedan vad som gäller för medicinsk cannabis.

Precis som du är inne på så är det olagligt att inneha och bruka narkotika i Sverige. Man kan då dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, eller om det är ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader (1 § och 2 § narkotikastrafflagen). Dessutom kan man dömas för narkotikasmuggling om man tar in förbjuden narkotika till Sverige utan att anmäla det till tullen (6 § smugglingslagen).

Huvudregeln om man vill föra in narkotiska läkemedel i Sverige är att det krävs tillstånd (4 § förordningen om kontroll av narkotika). Men om man reser in i Sverige från ett land som är med i Schengen, vilket Danmark är, så får man föra in narkotika utan tillstånd om två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste det narkotiska läkemedlet vara avsett för medicinskt bruk, och för det andra måste mängden stå i relation till resans längd, och får aldrig överskrida vad som motsvarar 30 dagars förbrukning (5a § förordningen om kontroll av narkotika).

Sammanfattningsvis innebär detta att du får föra in medicinsk cannabis till Sverige från Danmark och bruka den, förutsatt att mängden du för in är avsedd för medicinskt bruk, samt att mängden står i relation till hur länge du är här och inte överskrider 30 dagars förbrukning. Om du bor här och det inte bara är en tillfällig resa till Sverige så innebär det då att du inte får föra in mer än vad som motsvarar 30 dagars förbrukning. Exakt hur mycket 30 dagars förbrukning är kan jag inte svara på, men eftersom du får det utskrivet av en läkare så bör den mängden vara okej, så länge den är avsedd för max 30 dagar. Därmed faller detta inte under varken narkotikastrafflagen eller smugglingslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo