Får jag spela in telefonsamtal och senare använda detta som bevis i en vårdnadstvist?

2017-05-19 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Får jag spela in telesamtal för att sedan kunna använda det dom bevis matrial gällande lögner i vårdnads tvister
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den första frågan att besvara är om det är tillåtet att spela in telefonsamtal. Det finns en bestämmelse i Brottsbalken(BrB) 4 kap. 9a § som kriminaliserar olovlig avlyssning. Den som olovligen i hemlighet spelar in eller avlyssnar ett samtal utan att själv delta i samtalet kan dömas för detta brott. Om du själv deltar i telefonsamtalet så är det alltså inte olagligt att spela in detta och motsatsvis så är det olagligt att spela in telefonsamtal som du själv inte deltar i.

Nästa fråga att besvara är ifall du kan använda inspelningen som bevismaterial i en vårdnadstvist. I svensk rätt så gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering. 35 kap. 1 §. Detta innebär att du som part i ett mål i domstol kan åberopa vilken typ av bevisning du vill och domstolen kan i sin tur välja att värdera denna bevisning på det sätt dom finner lämpligt. Det finns inga hinder mot att du som part lägger fram bevis som har kommit till på ett otillåtet eller otillbörligt sätt, exempelvis genom en olaglig inspelning. Rätten måste då också ta ställning till beviset och kan alltså inte automatiskt förkasta det. Det finns dock inte några hinder mot att rätten anser att en olaglig inspelning har ett lågt bevisvärde men dom måste alltså ta ställning till beviset.

Sammanfattningsvis så har du alltså möjlighet att lägga fram ett inspelat telefonsamtal som bevis i en vårdnadstvist oavsett om den är olaglig eller inte men det är viktigt att vara medveten om att du kan begå ett brott om du spelar in telefonsamtal som du själv inte deltar i.


Vänligen,
Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (382)
2021-07-20 Har man rätt att bli informerad om att man varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?
2021-07-12 Vem avgör om något är ställt utom rimligt tvivel?
2021-06-29 När har man rätt att ta del av bevismaterial i brottmål?
2021-06-19 Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?

Alla besvarade frågor (94471)