Får jag åka på semester med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2019-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Jag och exmaken har gemensam vårdnad på våra två barn. Jag och min sambo har planerat en minisemester nu över helgen med barnen för att dom ska få komma iväg och ha lite roligt. Vi ska åka till Finland och det har jag talat om för pappan och han har sagt att det är okej.Min fråga är då:Måste jag tala om för honom (pappan) specifikt vilken stad eller plats vi ska åka till i Finland eller räcker det med att jag sagt att vi ska åka till Finland. Han säger nu att om jag inte talar om för honom exakt vart vi ska vara så får barnen inte åka med. När han redan har sagt ja till att dom får resa med oss till Finland.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör bestämmanderätten i vårdnadens utövande vid gemensam vårdnad. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Huvudregeln är att vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § FB. Undantaget rör vardagliga frågor som inte har en mer ingripande karaktär. Beslut som har en mer ingripande karaktär är till exempel val av skola.

För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans är det nödvändigt att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans med ensam kan besluta i frågor som gäller den dagliga omsorgen om barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra föräldern. När föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om barnet, utövas den vardagliga omsorgen om barnet av den förälder som barnet vid tillfället bor hos.

I den dagliga omsorgen ingår bland annat att bestämma hur barnet ska tillbringa sina helger hos föräldern. Detta innebär att den vårdnadshavare som barnet bor hos kan ta med barnet på kortvariga resor till utlandet utan den andra vårdnadshavarens samtycke, så länge inte resan inskränker på den andra vårdnadshavarens umgänge.

Du behöver således inte din exmakes godkännande för att ta med ditt barn på en semester till Finland över helgen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1391)
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar
2020-02-01 Barn har sparat annans kreditkortsuppgifter
2020-01-31 Ska jag betala en del av resekostnaderna i samband med umgänge?

Alla besvarade frågor (77126)