Får hyresvärden säga upp hyresavtalet innan hyrestiden gått ut?

2019-09-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej Jag och min man hyr ett hus och om jag förstått rätt så är hyrestiden på 4 år. Men nu vill det paret sälja huset och vi har bara bott där i lite över 1 år. Har de rätt att göra så och vad är det för regler som gäller Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni hyr ett hus av två privatpersoner vilket innebär att det är lagen om uthyrning av egen bostad som är tillämplig (här). Även 12 kap jordabalken är tillämplig i vissa delar (här).

Om det är så att ni har avtalat om att hyrestiden ska vara under viss tid, t.ex. fyra år som du skriver i din fråga, betyder det att avtalet gäller för en bestämd tid. Även fast man har ingått ett hyresavtal på bestämd tid har båda parter rätt att säga upp avtalet innan hyrestiden gått ut, se 3 § första stycket (här).

Du skriver i din fråga att paret ni hyr huset av vill säga upp avtalet för att de ska sälja huset. Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte längre uppsägningstid har avtalats, se 3 § andra stycket (här). Om ni har kommit överens med paret att de ska ha längre uppsägningstid än 3 månader har ni alltså rätt att bo kvar längre, men annars får ni bo kvar till månadsskiftet som inträffar tidigast om tre månader från det att de sa upp avtalet. Jag vill också nämna att uppsägningen måste vara skriftlig från hyresvärdens sida eftersom ni har bott i huset i mer än tre månader, se 12 kap 8 § Jordabalken (här). Om paret endast meddelat er muntligen att de vill säga upp avtalet, har uppsägningstiden inte börjat löpa än.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1347)
2020-05-29 Vem betalar sista hyran?
2020-05-28 Uppsägningstid vid uthyrning av egen bostad
2020-05-28 Kan jag få hyresvärden att hyra ut till någon annan under min uppsägningstid?
2020-05-28 Går det att avtala att hyresgästen ska stå för skador på grund av yttre åverkan?

Alla besvarade frågor (80561)