FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut07/03/2018

Får en tredje man ta nyttja av servitut?

Hej vi äger en avstyckad gård med en väg rätt igenom gårdsplanen bonde nr1 har servitut på att få köra igen gården till sin skog .Nu har bonde nr2 börjat köra sitt timmer samma väg för att tjäna tid han har inte servitut att köra där.Bonde nr2 hävdar att bonde nr 1 sagt att det går bra för vägen är framtagen för transporter .Vad gäller? hos lantmäteriet har endast bonde nr1 servitut .Har jag rätt att neka bonde nr2? .Kan jag sätta upp en grind eller blockera vägen? .Jag står för allt underhåll köpt grus för stora pengar genom åren mvh Mattias

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

14 kapitlet jordabalken (JB) reglerar upplåtelse av servitut mellan fastigheter. Din fastighet är den tjänande fastigheten, alltså den som upplåter rätten för den härskande fastigheten (bonde nr 1) att i viss mån nyttja din fastighet (14 kapitlet 1 § första stycket).

Då du endast har servitut med fastigheten som tillhör bonde nr 1 är det endast denne, som är ägare till den härskande fastigheten, som får köra igenom din fastighet och inte någon annan som inte har servitut. Det räcker inte med att bonde nr 1 tillåter bonde nr 2 att använda din väg eftersom bonde nr 2 inte har något servitut. Du kan alltså neka bonde nr 2 att köra igenom din fastighet.

Om du nu sätter upp en grind kan du bli ersättningsskyldig gentemot bonde nr 1 om du orsakar någon skada för denne (14 kapitlet 7 § JB). Du kan alltid sätta upp en grind om du ger bonde nr 1 nycklar så att han fortfarande kan köra genom din väg.

Angående gruset så är det inte något som du behöver stå för. Du som ägare av den tjänande fastigheten förenas med att fullgöra annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet (14 kapitlet 1 § andra stycket JB).

Om lasten (köpa grus) är av väsentlig betydelse för dig och bonde nr 1 inte gör något för att rätta sig inom skälig tid efter tillsägelse har du även rätt att häva servitutet och få ersättning för skadan som har uppkommit genom att du har köpt grus (14 kapitlet 8 § JB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Alexander Garin FolkegårdRådgivare