Ett svenskt äktenskapsförord

FRÅGA
HejHur skriver man ett äktenskapskontrakt i Sverige mellan makar?TypOm vi skiljer oss för ena parten så och så mycket.....( typ enl. Amerikansk modell)Äktenskapsförord gäller ju bara (som jag förstår) egendom och hur den skall fördelasvi skiljsmässa.MvhJan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). I en bodelning (efter till exempel skilsmässa) ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom ett äktenskapsförord (7 kap 2 § ÄktB).

Genom ett äktenskapsförord kan makar alltså bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom (7 kap 3 § första stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna (7 kap 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska vidare registreras hos Skatteverket (7 kap 3 § tredje stycket ÄktB).

All egendom som finns hos endera make är följaktligen antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Detta gäller såväl pengar som annan egendom hos makarna. Enskild egendom blir inte föremål för bodelning och tillfaller därför vid en skilsmässa direkt den make som den enskilda egendomen tillhör.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1070)
2020-03-30 Äktenskapsförord eller gåvobrev?
2020-03-25 Makas rätt att förfoga över dement makes egendom (arv)
2020-03-24 Måste jag vara med och betala på min mans lån?
2020-03-18 Om man säljer enskild egendom- blir den nya egendomen också enskild?

Alla besvarade frågor (78647)