Efterlevande makes fria dispositionsrätt

Om frun sitter i orubbat bo och maken avlidit, får man röra saker och ta klockor och kläder innan bouppteckningen är klar? Alla särkullesyskon är inte med på plats och kan ta del av det som sker? Jag har försökt förklara att inget får röras förrän bouppteckningen är klar? Men jag får bara till svar att frun bestämmer allt och vill ha det så här. Jag ställer mig tveksam det ska väl göras i samförstånd och överenskommelse tillsammans?

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Arvsförhållanden regleras i ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.

När en make (A) dör och vid sin död lämnar en efterlevande make (B) ska en bodelning upprättas i vilken make B ärver allt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Make B ärver den ena hälften av kvarlåtenskapen med full äganderätt och andra hälften med fri dispositionsrätt. Den senare hälften utgör ett arv som A:s arvingar ärver först vid B:s död genom deras efterarvsrätt enligt 3 kap. 2 § ÄB. Den efterlevande maken B får göra vad han eller hon vill med egendomen som denne ärvt från A om inget annat följer av testamente.

Den fria dispositionsrätten har dock en begränsning vilket följer av 3 kap. 2 § första stycket ÄB och innebär att den efterlevande maken B inte får testamentera bort den egendom till vilken make A:s arvingar innehar ett anspråk på efterarv. Om make B ärver 1 000 000 kr så får denne göra precis vad han eller hon vill med pengarna oavsett samförstånd eller överenskommelse bland Er särkullbarn. Make B får däremot inte testamentera bort mer än hälften, eftersom den andra hälften utgörs av den fria dispositionsrätten och begränsar därmed testationsfriheten. Den fria dispositionsrätten kan ibland vara en nackdel för ett särkullbarn som väljer att avstå från sitt arv till förmån för efterlevande maken, vilket särkullbarnet som tillfälligt avstår från att ta ut sitt arv direkt måste inse.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning