FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTMake28/07/2016

Efterlevande makes ansvar för den avlidne makens skulder

Min mor har avlidit och det har framkommit att hon hade skulder som är större än hennes tillgångar. Nu undrar vi hur det blir för den kvarlevande maken vid bodelning/bouppteckning. Räknas deras båda skulder och tillgångar in som giftorättsgods så att han i praktiken kommer bli tvungen att betala hennes skulder? Kan han i så fall undvika det genom att åberopa 12 kap 2 § Äktenskapsbalken?

Hur går han tillväga för att åberopa paragrafen i praktiken? Behöver man blanda in advokat eller går det någorlunda enkelt att fixa på egen hand?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Huvudregeln är att i ett äktenskap så råder varje make över sin egendom och sina skulder enligt äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1. Vid en bodelning så ingår alla tillgångar (som inte är enskild egendom) men skulderna ingår inte. Enligt lag så avräknar man skulderna från andelen som tillhör maken som har skulder, se https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1. Detta gör man innan man räknar samman andelarna och delar upp dem och det betyder alltså att varje make står för sin egen skuld.

Om det är som i ditt fall, att skulden är större än tillgångarna, så räknar man det som att din mors andel i bodelningen är 0 kr, detta för att hennes kvarlevande make inte ska behöva stå för hennes skulder.
Om man inte vill göra på detta sätt kan den kvarlevande maken åberopa 12 kap 2 § Äktenskapsbalken om det blir mer förmånligt. Denna går att åberopa till den som sköter bodelningen eller genom advokat.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning gällande bodelningen rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?