Dödsbo - tillgångarna inte täcker begravningskostnader m.m.

Min svärmor avled i slutet av april. Det medel som finns i hennes dödsbo täcker inte kostnader för begravning, minnesstens samt transport till hemkommunen. Kommunens socialtjänst har beviljat bistånd för del av begravningskostnaden samt transport kostnaden. Vi är på det klara med att det är kostnaderna i samband med dödsfallet som ska betalas. Kan kommunen ställa krav på vilken faktura som ska betalas i första hand ex transport kostnaden? Vad händer med den uppkomna skulden för det som dödsbot inte kan betala? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Begravningskostnader och andra kostnader som dödsboet har med anledning av dödsfallet räknas som skulder, och ska likt övriga skulder betalas innan eventuell kvarlåtenskap skiftas ut till arvingarna. Om tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader etc. behöver ingen bouppteckning göras (20 kap 8a§ ÄB). Istället gör socialnämnden en dödsboanmälan till skatteverket, som stadgar att tillgångar saknas för att täcka annat än nyss nämnda kostnader. De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få avskriva dessa. Den avlidnes arvingar ärver alltså som huvudregel inte dödsboets skulder. Det finns dock skulder som inte kan avskrivas vilka är begravningskostnader och lån med borgensman. 

Begravningskostnader och andra kostnader kring dödsfallet ska som nämnts i första han täckas av tillgångarna i dödsboet, om detta inte kan ske p.g.a. brist på tillgångar, kan ekonomiskt bistånd likt det ni erhållit utges. (4 kap 1§ SoL). Dödsboets tillgångar på dödsdagen avgör hur stort det ekonomiska bidraget blir. Tanken är att biståndet ska räcka till en ”värdig begravning” med hänsyn till allmänt vedertagna begravningstraditioner. Vidare bör anhörigas önskemål kring begravningen respekteras om kostnaderna är skäliga. Biståndet bör kunna omfatta kostnader kring begravningsakten, gravsten, dödsannons, blomsterarrangemang, lättare förtäring till en mindre krets anhöriga och transport till gravplats i Sverige (ej utomlands). Dödsboet är en egen juridisk person och det är dödsboet som är berättigad biståndet från kommunen. Detta medför att pengarna torde kunna disponeras relativt fritt inom användningsområdet som om de funnits i boet från början, dock torde t.ex. kostnader för gravsten med inskription inte överstiga 25 % av den totala summan. (Möjligen kan sådana villkor skifta mellan kommunerna). 

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1958:637#K20P1S2) för ÄB och (https://lagen.nu/2001:453) för SoL

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. 

MVH /Veronica Eriksson

Veronica ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning