Det fattas en bokstav i registreringsnumret, överklaga parkeringsbot?

Hej! Jag har fått en parkeringsbot som fattas en bokstav i register nr i bot .jag undrar om det är giltig? Det står ingen om de har tagit foto av bilen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Parkeringsanmärkning

Om det är fråga om en parkeringsanmärkning som du fått på gatumark är den ogiltig, även om bilen är fotad. Kommer det en påminnelse måste du betala och sedan överklaga men sannolikt kommer ingen påminnelse.

Reglerna om parkeringsanmärkningar gällande kommunens gator finns i Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. När en parkeringsanmärkning innehåller uppenbara fel, exempelvis då fordonsfabrikatet är felaktigt, kan du ansöka om rättelse hos polismyndigheten. Se 8 § lag om felparkeringsavgift. Ansökan görs hos polismyndigheten i det distrikt där du fick parkeringsanmärkningen. Ta med parkeringsanmärkningen till en polisstation inom ett par dagar från att du fick anmärkningen. Observera dock att felparkeringsavgiften måste betalas även om du anser att den är felaktig och därför ansöker om rättelse. Bifalls ansökan undanröjs betalningsansvaret och du får pengarna tillbaka.

Kontrollavgift

Om det rör sig om en kontrollavgift som du har fått på tomtmark så är den vanligaste uppfattningen att felet inte gör kontrollavgiften ogiltig. Anledningen till att parkeringsvakterna uppger reg.nr på en kontrollavgift är att tidigare togs inga foton. Att bilmärket passade ihop med registreringsnumret var då ett sätt att kontrollera att det inte blev fel registreringsnummer och därmed fel ägare som drabbades av kontrollavgiften. Även här kan det dock vara värt att vänta på en påminnelse som skickas hem. Det kan hända att boten automatiskt tas bort av parkeringsbolagets system för att fabrikat och registreringsnummer inte passar ihop. Det är inte heller omöjligt att parkeringsbolaget tar bort kontrollavgiften om du klagar med hänvisning till att du inte äger någon bil med ett felaktigt reg.nr som de har bötfällt. Men min uppfattning är att kontrollavgiften är giltigt trots fel reg. nr.

En kontrollavgift bestrider du hos bolaget som utfärdat avgiften. Här är det svårt att säga vilka chanser du har att vinna i en eventuell tvist. Denna tvist kommer inte att hamna hos tingsrätten förrän du överklagar det beslut du får av företaget.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”