Den avlidnes tillgångar ska i första hand användas för att betala skulder

FRÅGA
Hej,Jag undrar hur det blir med bilskulder om ägaren är ett dödsbo. Alltså, en bil har skulder på ca 10 000 kr (parkeringsböter och dylikt.), men den avlidne har inga inkomster att betala dessa med.Går det att få skulderna avskrivna på något sätt eller kommer bilen tas i beslag i ett försök att betala skulden?En ytterligare fråga är hur det skulle bli om jag skulle byta ägare till t.ex. mig själv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand ska den avlidnes tillgångar användas för att betala den avlidnes skulder och dödsboets skulder. Skulle man ha genomfört en bodelning eller ett arvskifte innan alla kända skulder är betalda ska bodelningen eller skiftet gå åter (21 kap 4 § ärvdabalken). Om egendomen som ska lämnas tillbaka inte finns kvar kan man bli skyldig att betala ersättning för det värde som egendomen hade när den begärdes tillbaka till dödsboet.

Skulden ska alltså betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Det finns ingen allmän rätt att få skulden avskriven utan de som man är skyldig pengar kan välja att efterge skulden, men är alltså inte skyldig att göra detta.

Som sagts ska alltså tillgångarna i dödsboet i första hand användas för att betala av skulder. Det som sedan finns kvar kan skiftas.

Om du skulle vilja bli ägare till bilen går det säkert att komma överens om detta med dödsboet om du också är villig att ta på dig betalningsansvaret för skulderna.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (829)
2020-07-13 Husägare och barnens arv?
2020-07-09 Kan jag ärva min makes skulder på hans enskilda egendom?
2020-07-09 Ärver en förälder sitt barn även om de inte haft någon kontakt?
2020-07-05 Gåvor och testamente - generellt

Alla besvarade frågor (81881)