FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott13/08/2016

Bröstarvinges rätt att få ut laglott

Hej,

Min mor har nyligen avlidit. Hon var gift med min far och jag har en syster, det finns inga särkullsbarn. De hade inget äktenskapsförord men under 80-talet skrev de ett testamente i syfte att den kvarlevande maken skulle kunna leva vidare utan att behöva lämna hus och hem pga arvsskifte. Jag har inte haft så bra kontakt med mina föräldrar sedan 90-talet och är inte säker på om testamentet finns kvar. Det kommer jag se under bouppteckningen antar jag. Jag har förstått att lagstiftningen sedan de skrev testamentet har ändrats och jag gissar att min far kommer att begära jämkning vid bodelningen (äktenskapsbalken 12:2)

I deras testamente såg formuleringen ut så här:

"Undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår ytersta vilja och testamente, att den av som som överlever den andre, skall med äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott.

....."

Min fråga är om jag med formuleringen i testamentet redan nu i samband med min mors bortgång kan få ut min laglott eller om jag måste vänta tills min far avlidit.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
I Ärvdabalken finns regler om arv och testamente.

Eftersom att du och din syster är er mors bröstarvingar, är ni hennes närmaste arvingar och ska dela lika på hennes kvarlåtenskap, enligt Ärvdabalken 2 kap 1§. De arvslotter som ni har rätt till är således ½ vardera. Din mor var dock gift, vilket innebär att hela kvarlåtenskapen först ska tillfalla efterlevande make, dvs. din far. Du och din syster blir då s.k. efterarvingar och får ut era arvslotter efter er mor först när er far avlidit. När er far senare avlider kommer halva hans bo vid den tiden utgöra er mors kvarlåtenskap medan andra halvan utgör hans egen kvarlåtenskap. Ur den halva som utgör er mors kvarlåtenskap har du och din syster, som efterarvingar, alltså rätt att få ½ vardera. Den halva som utgör er fars kvarlåtenskap har hans närmaste arvingar rätt att dela på, vilket troligen kommer att vara du och din syster. Denna hälftendelning gäller om era föräldrar hade full giftorättsgemenskap och bodelningen som gjordes när er mor avled var 50/50. Ifall att er far begär jämkning enligt Äktenskapsbalken 12 kap 2§ och vardera make behåller sitt giftorättsgods, kommer uppdelningen se något annorlunda ut. Oavsett kommer den del som utgör er mors kvarlåtenskap tillfalla er far med fri förfoganderätt, vilket innebär att han har rätt att förfoga över den (skänka, sälja, byta) men ingen rätt att testamentera bort den.

Som bröstarvingar har du och din syster alltid rätt att få ut era laglotter, vilket är detsamma som hälften av era arvslotter, dvs. 1/4 vardera (Se Ärvdabalken 7 kap 1§). Men eftersom att era föräldrar var gifta finns ingen möjlighet att få ut varken era arvslotter eller laglotter innan även er far har avlidit. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st. Däremot innebär bröstarvingars rätt till sin laglott att era föräldrar aldrig kan testamentera bort era laglotter, dvs. hälften av era arvslotter. Oavsett vad era föräldrars testamente säger, kommer du och din syster åtminstone få ut era laglotter (dvs. halva arvslotterna) från er mors arv vid er fars död.

Så som du skriver att testamentet har formulerats, kommer du och din syster inte få ut mer än era laglotter utan era arvslotter kommer att tillfalla er far helt och hållet, dvs. med full äganderätt och inte med fri förfoganderätt. Det är alltså endast era laglotter som er far får med fri förfoganderätt och inte kommer kunna bestämma över genom testamente. Dessa laglotter efter er mor kommer ni som sagt att få vänta med att få ut tills er far har avlidit.

Hoppas att detta besvarar din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att återkomma med frågor!

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare