FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte30/08/2016

Bodelning innan arsskifte

Hej min mamma avled i somras. Jag har 2 syskon. Mamma var omgift med en man och han har 1 barn. Mammas make avled 3 veckor efter att min mamma gick bort. Nu säger begravningsbyrån att mammas o hennes makes pengar ska läggas ihop och sen ska mammas makes barn får ärva 50 % av det och jag och mina syskon får dela på dom andra 50 %.

Stämmer det verkligen att hon (mammas makes barn ska ärva vår mamma) Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Eftersom din mamma och hennes makes äktenskap upplöstes när hon avled så ska det förrättas en bodelning mellan dem enligt 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB så ska din mamma och hennes makes giftorättsgods ingå i bodelningen. All egendom som inte är enskild egendom genom t ex förbehåll i testamenten, genom äktenskapsförord eller gåvor med förbehåll är giftorättsgods och ska därför ingå enligt 7 kap. 1 och 2 §§.

Efter att det skett en bodelningen kommer 50 % av de totala tillgångarna vara din mammas kvarlåtenskap och 50 & hennes mans kvarlåtenskap, om det inte fanns någon enskild egendom eller skulder endast hänförliga till den enas giftorättsgods.

Efter bodelningen ska arven fördelas. Närmsta arvingar är ni barn enligt 2 kap. 1 § ÄB. Du och dina syskon är alltså din mammas arvingar och hans barn är hans arvinge. Ni syskon kommer att ärva din mammas kvarlåtenskap och din mammas makes barn kommer ärva hans kvarlåtenskap. Begravningsbyråns förklaring av hur arvet kommer fördelas är därför korrekt även om jag inte exakt kan säga hur bodelningen kommer falla ut. Rent juridiskt ärver inte er mammas makes barn er mamma utan endast sin pappa men innan arvskifte kan ske måste det alltid förrättas en bodelning där er mammas giftorättsgods samt hennes makes giftorättsgods ska delas mellan dem.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare