Blir nya maken barnets vårdnadshavare vid dödsfall?

2019-11-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en son sedan ett tidigare förhållande som idag är 11, hans pappa avslutade sitt liv 2012.. Min son har ingen kontakt med sin fars släkt.. 2013 träffade jag min nuvarande make och vi har tre gemensamma barn.. Jag har länge funderat på vad som händer med min stora son om jag skulle gå bort? Får han per automatik bo kvar med sin bonuspappa (som han sedan flera år kallar pappa) och där han har sina tre syskon? Eller vad händer? Hur går man till väga för att i förtid ordna så han kan få bo kvar med sin "pappa" och syskon?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Vårdnad om barn regleras i 6 kap. föräldrabalken.

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken) Det avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Hänsyn tas även till barnets vilja med beaktande av dennes ålder och mognad. Den som är vårdnadshavare till ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och denne ska se till att barnets behov enligt 1 § tillgodoses.

Om du skulle gå bort så finns det en möjlighet för föräldrar att önska vem som ska förordnas till vårdnadshavare enligt ovan (6 kap. 10 a § fjärde stycket föräldrabalken). Detta kan exempelvis ske i ett testamente. Den person som du har önskat ska då anförtros vårdnaden, såvida det inte är olämpligt. Det kan t.ex. anses vara olämpligt att förordna den tilltänkta personen som vårdnadshavare, om ett barn som barn har nått tillräcklig mognad motsätter sig att den tilltänkta personen blir dennes "nya" vårdnadshavare.

Sammanfattningsvis kan du alltså önska i t. ex testamente att ditt barn alltså få din make som sin vårdnadshavare.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82723)